Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zrywanie" na angielski

breaking up
plucking
ripping off
picking
Ale zrywanie, to czyn racjonalny.
But breaking up, that's a rational act.
To było jak zrywanie z Jokerem. Zaraz.
It was like breaking up with the Joker.
Zrywanie herbaty Darjeeling wymaga specjalnej umiejętności/techniki, która jest częścią tradycyjnej wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
The plucking of Darjeeling tea is a special skill/technique, which is a traditional knowledge transferred from generation to generation.
Znam taniec ludowy "Zrywanie Liści herbaty"
I know the "plucking tea leaves" folk dance.
To jak zrywanie plastra.
It's like ripping off a band-aid.
Podobało mi się zrywanie z tobą.
I really enjoyed breaking up with you.
Zaczynanie związku, zrywanie, schodzenie się...
Hooking up, breaking up, making up.
Ponieważ zerwanie z nią było jak zrywanie ze sobą samym.
Because breaking up with her was like breaking up with myself.
Nie sądzę, żeby zrywanie z moją córką było rodzajem pomocy którą moja córka miała na myśli.
I don't think breaking up with my daughter is the kind of help my daughter was referring to.
Zrywanie jest takim dobrym środkiem uspokajającym.
Breaking up is such a downer.
Ale jak mawiał Szekspir Zrywanie nie jest proste.
"Breaking up is hard to do."
To jak zrywanie z kimś.
I mean, it's like breaking up with somebody.
Ułatwiłoby mi to zrywanie z Tobą.
Well it would make breaking up with you a lot easier.
Zrywanie jest częścią procesu dorastania.
Breaking up is... is part of the growing-up process.
Zwiedzających przypomina się że zrywanie w ogrodzie jest zabronione.
Visitors are reminded that cuttings from the gardens are not permitted.
Polowanie, tenis, zrywanie się z krzesła.
Hunting, tennis, rising precipitately from a chair.
To jest jak... jak zrywanie plastra.
It's like ripping off this Band-Aid, quick and painless.
Uprawa, zrywanie, cięcie na plasterki.
The fruit is grown, harvested, sliced - and you just throw it away!
Sądzę jednak, że w obydwu przypadkach zrywanie rozmów byłoby błędem.
In both cases, however, I think it would be wrong to break off the talks.
Nie jestem zbyt dobry jeśli chodzi o zrywanie.
I'm not good when it comes to breaking up with women.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 60. Pasujących: 60. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo