Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zupełnie sam" na angielski

Wyszukaj zupełnie sam w: Definicja Synonimy
all alone
all by himself
all by yourself
completely alone
Ale nie złapałem tego skurkowańca zupełnie sam.
But I didn't catch that pork chop all alone.
Nie mogę żeglować zupełnie sam przy mojej pozycji, Lordzie Marke.
I can't go sailing all alone in my position, Lord Marke.
Szeregowy jest tam zupełnie sam. A my nigdy nie zostawiamy swoich.
Private's out there all by himself and we never leave one of our own.
Mieszka w tej przyczepie zupełnie sam?
He lives in that trailer all by himself?
Poszła do środka i, że możesz uczyć się zupełnie sam.
She could go inside, and you could learn to ride the bike all by yourself.
Myślisz, że poleciałeś do Ameryki, zjadłeś hot doga i odkryłeś demokrację zupełnie sam?
You think you went to America, ate a hot dog, and discovered democracy all by yourself?
On został tutaj wyrzucony i zostawiony zupełnie sam bez żadnego przyjaciela na świecie.
He was dropped out here and left all alone without a friend in the world.
Byłem zupełnie sam i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić.
I was all alone, and I didn't know what to do.
Spędził noc z obiektem pożądania milionów, zupełnie sam.
He spent the night with the fantasy of millions, all alone.
On musi, jest zupełnie sam.
He has to, he's all alone.
Jest zupełnie sam w tym obcym świecie.
He's all alone in a strange world.
Potrafię znaleźć sobie babki zupełnie sam.
I can find dames all alone.
Ten must've były okropny tam zupełnie sam na wolności.
It must've been horrible out there all alone in the wild.
A nawet łatwiej - bo tam jesteś zupełnie sam.
Even more easily because there, you're all alone.
Ale Anna zaginęła a ja jestem tutaj zupełnie sam z naszym synem.
Now Anna has gone missing and I'm here, all alone, you understand, with our little son.
Niedźwiedź polarny jest zupełnie sam w te święta i wydaje się taki smutny.
Ted the polar bear is all alone this holiday, and he seems so sad.
Ale ja miałem tylko mamę, a teraz jestem zupełnie sam.
But my mom was my only family and now I'm all alone.
Zanim się pojawiłeś, byłem zupełnie sam.
Before you came, I was all alone.
Stał tam zupełnie sam i było mi go żal.
He was all alone, and I worried for him.
Gdy przyszłam do domu, był tam zupełnie sam w ciemności.
When I got home, he was here all alone in the dark.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 179. Pasujących: 179. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo