Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zwolnienie lekarskie" na angielski

Wyszukaj zwolnienie lekarskie w: Definicja Synonimy
sick leave
medical leave
a doctor's note
medical discharge
sick days
medical parole
Dostałby zwolnienie lekarskie na kilka miesięcy.
He can take sick leave for a few months.
Teraz, powinieneś iść na zwolnienie lekarskie.
Now, you chose to take sick leave.
Wyślemy ją na zwolnienie lekarskie czy ją zwolnimy?
We just put her on medical leave or we fire her?
Poszedłem na zwolnienie lekarskie.
I took medical leave.
Nie martw się napiszę ci zwolnienie lekarskie...
Don't worry, I'll write you a doctor's note -
Więc, kto zapomniał stroju albo ma zwolnienie lekarskie.
So, who forgot a suit or has a doctor's note?
Się zmuszać mnie wziąć zwolnienie lekarskie.
You compelled me to take sick leave.
Z całym szacunkiem, ale wypisujesz swojemu chłopakowi zwolnienie lekarskie?
I'm sorry, but are you writing your boyfriend a doctor's note?
Uwzględniane są również osoby nieobecne przez krótki okres (np. zwolnienie lekarskie, urlop płatny lub urlop specjalny) oraz strajkujące, ale nie wlicza się osób nieobecnych przez czas nieokreślony.
It includes persons absent for a short period (e.g. sick leave, paid leave or special leave), and also those on strike, but not those absent for an indefinite period.
Zwolnienie lekarskie nie może wykraczać poza okres oddelegowania danej osoby.
Sick leave may not extend beyond the duration of the secondment of the person concerned.
Zwolnienie lekarskie wykorzystuje się najpierw z uprawnień bieżącego roku, a następnie z puli, która pozostała z roku poprzedniego (zasada LIFO - ostatnie przyszło pierwsze wyszło).
Sick leave is taken first out of the current year's entitlement and then out of any balance brought forward from the previous year (a LIFO basis).
No więc uznaj to za zwolnienie lekarskie.
Then consider it sick leave.
Zabierzesz też moje zwolnienie lekarskie?
Then will you post my sick leave?
I jeśli dobrze to rozegram, może dostanę zwolnienie lekarskie.
Besides, if I play my cards right, I just might get medical leave.
Jeśli się wścieknie przyniosę mu zwolnienie lekarskie.
If he gets mad I'll bring him a health certificate.
Zanim dostał zwolnienie lekarskie, był trzymany pod kluczem... w zakładzie psychiatrycznym w Walter Reed.
And prior to his medical discharge, he was under lock and key... at the psych ward at Walter Reed.
Posłanka dodała, że powinien zostać przyznany również wniosek o warunkowe zwolnienie lekarskie.
She added that application for medical parole should be granted accordingly.
Nie zrezygnował, tylko został wysłany na zwolnienie lekarskie.
Medical leave turned into medical discharge.
Władze Chin odrzuciły wniosek o warunkowe zwolnienie lekarskie, z którym zwróciła się żona, opozycjonistka Zeng Jinyan.
China's authorities recently dismissed a request for medical parole for the 36 old from his wife, fellow dissident Zeng Jinyan.
To zwolnienie lekarskie na tydzień wypisane na twoje nazwisko.
okay, there is an O.R. Free week after next with your name on it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 39. Pasujących: 39. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo