Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zwolnienie warunkowe" na angielski

Wyszukaj zwolnienie warunkowe w: Definicja Synonimy
parole
paroled

Sugestie

Donnie Pfaster odsiaduje dożywocie bez szansy na zwolnienie warunkowe.
Donny Faster is serving a life sentence without possibility of parole.
Mogę nim anulować twoje zwolnienie warunkowe.
And, with it, I can deny your parole.
Jest poranne zwolnienie warunkowe i popołudniowe.
There's a morning parole and an afternoon parole.
W przypadku tego potwora zwolnienie warunkowe jest wykluczone.
Parole is not an option for this man... this monster.
Napisze pan podanie z prośbą o przedterminowe zwolnienie warunkowe i przeniesienie do kolonii karnej.
Write to ask you to give for early parole and transfer to a penal colony.
To trzeci wniosek o zwolnienie warunkowe.
This is your third application for parole?
Sędzia Stephens przyśpieszył jego zwolnienie warunkowe.
His parole was moved up by a Judge Stephens.
Jako rewanż na wcześniejsze zwolnienie warunkowe.
As a reward, there's a parole.
Nic nie zrobię, dopóki nie wyjdę na zwolnienie warunkowe.
Nothing I can do about the rest till I get parole.
Sędzia Hasty będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe za 10 lat.
Judge Hasty will be eligible for parole in 10 years.
Coś mi mówi, że jego zwolnienie warunkowe zostanie cofnięte.
Something tells me his parole's about to be revoked.
Tu jest napisane, że jego zwolnienie warunkowe jest tymczasowe.
It says here, that his parole is provisional.
Sprawa, nad którą pracowałeś kilka lat temu-- facet stara się o zwolnienie warunkowe.
A case you were working on a few years ago - the guy's up for parole.
Właśnie będziesz się starał o zwolnienie warunkowe.
You'll just be going up for parole.
Przyszlosc mam zapewniona... lata na poludniu Francji, zwolnienie warunkowe dla wuja.
My future's assured - summers in the south of France, parole for my uncle.
Zerwał zwolnienie warunkowe i uciekł do Juárez w Meksyku.
Broke his parole two years ago and fled to Juárez, Mexico.
Przychylamy się do prośby o zwolnienie warunkowe.
We therefore grant your request for parole.
Winny, pięć lat, zwolnienie warunkowe po dwóch.
Guilty, five years, parole after two.
Niniejszym wyrażamy zgodę na pańskie zwolnienie warunkowe.
And we hereby grant you your parole.
Złożył wniosek o zwolnienie warunkowe we wrześniu tego roku.
Applied for parole on September 5 of this year.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 183. Pasujących: 183. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo