Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zwrócić" na angielski

Wyszukaj zwrócić w: Definicja Synonimy

Sugestie

2939
1646
622
Chcę tylko zwrócić pieniądze i normalnie żyć.
I just want to return the money and get on with my life.
Musimy zwrócić pistolet w ciągu trzydziestu minut.
We have to return the gun in thirty minutes.
Znaleźć rebeliantów ukrywanych przez Archera i zwrócić ich Imperium.
Locate the rebels that Archer was harbouring... and return them to the Empire.
Mogę poprowadzić misję i zwrócić moduł.
I can lead the mission from here and return the module.
Zanim odejdę, chciałbym zwrócić moje długi.
Before leaving I would like to return my debts.
Jeśli nie kandydujesz, musimy szybko zwrócić pieniądze.
If you're not running, we need to return that fundraiser money quick.
Proszę zwrócić ubranie i opróżnić szafkę.
Return your uniform and clean out your locker.
Musisz zwrócić książki, które sam pożyczyłeś.
You have to return the books you borrow yourself.
Jutro ma zwrócić Order Złotego Runa.
Tomorrow, he'll return his Golden Fleece to the King.
Miałem śmiałości próbując zwrócić jeden z jego pełni.
I had the audacity to try and return one of his serves.
Możesz go zwrócić i wziąć coś innego.
Well, you can return it, Get something else, then.
Możesz zwrócić następnym razem i odebrać pieniądze.
Next time you can return it and take your money.
Muszę go zwrócić w nienaruszonym stanie.
That means I have to return it in like-new condition.
Jeśli chcą panowie zwrócić coś z wyprzedaży...
Doctor, if you're trying to return something from the sale...
Musimy po prostu zwrócić ten motocykl.
Now you just got to return that motorcycle.
Uważam że musze zwrócić ten sweter.
I think I need to return this sweater.
Brylanty są wieczne i nie można ich zwrócić.
The diamonds are forever, though, and we can't return them, so...
Statua Wolności miała zwrócić naszą uwagę.
The Statue of Liberty was a way to get our attention.
Powiedział że pójdzie zwrócić narzędzia do sklepu.
He did say come by get the apliances and take it back to shop.
Zamierzam zwrócić się do sądu o podwojenie kary.
I think I'm going to recommend to the court that we double your time.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5427. Pasujących: 5427. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo