Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zwymiotować" na angielski

Wyszukaj zwymiotować w: Definicja Synonimy
throw up
vomit
puke
barf
throwing up
vomited
Pojechała do szatni, by zwymiotować.
She's headed to the locker room to throw up.
Jeśli zamierzasz zwymiotować, zamknij oczy.
If you're going to throw up, close your eyes.
Teraz, jeśli wybaczysz, pójdę zwymiotować.
Now, if you'll excuse me, I must go vomit.
Jak się domyślam, by wziąć prysznic i zwymiotować.
I presume to shower and vomit.
Ta sukienka sprawia że chcę zwymiotować.
This dress makes me want to puke.
Tak bardzo, żeby zwymiotować sześć razy.
Drunk enough to puke six times.
Nie chcę znowu zwymiotować na zawodników.
I don't want to throw up again.
A więc, może musisz zwymiotować to.
Well, maybe you need to throw up.
Idzie do łazienki, by zwymiotować lub coś.
She's got to go to the throw up or something.
Jeśli czujesz jakbyś miała zwymiotować spójrz na mnie, a ja pomoge ci przez to przejść.
If you feel like you're going to throw up just look at me, and I'll help you through it.
Jeżeli wyciągasz twój rupieć z przodu mnie, mógłbym zwymiotować.
If you pull your junk out in front of me, I might puke.
Muszę jeszcze wziąć prysznic i zwymiotować.
I have to shower and vomit.
Jeżeli chcesz zwymiotować, zrób to na dywan mamusi.
If you have to throw up, do it on Mommy's carpet.
Chciałem zwymiotować, ale obawiałem się, że to mogłoby łamać nastrój.
I wanted to vomit, but I was afraid it might break the mood.
Wchodzę na diunę, widzę tego wielbłąda, wygląda jakby miał zaraz zwymiotować.
Coming up a dune, there's this camel, looks like it's about to puke.
Kiedy gra się w teatrze, przynajmniej można pójść do toalety i zwymiotować między aktami, ale tu, skąd, to TV.
At least when you do a play, you can go to the ladies' room and vomit in between acts, but no.
Masz nic, a jeśli nie, chcesz zwymiotować.
You have none, and if you did, you'd throw up.
Digoxinu, Captoprilu i Carveditolu, wystarczy kropla alkoholu, żeby zwymiotować.
Digoxin, Captopril and Carveditol, one drop of alcohol and you vomit.
Mogę na ciebie zwymiotować tylko po to, by dowieść swej racji, Jared.
I might throw up on you just to make a point, Jared.
Jeśli masz zamiar zwymiotować, rób to w prawą stronę to twój najlepszy profil.
If you're going to vomit, do to your right... that's your best camera angle.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 138. Pasujących: 138. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo