Regístrese Ayuda
es ···
Traducción Context Conjugación Sinónimos
Únase a Reverso
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones vulgares.
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones coloquiales.

Traducción de "Traducción" en polaco

Buscar Traducción en: Definición Sinónimos
tłumaczenie
przekład
tłumaczeniowych
przetłumaczenia
tłumaczeniowe
pisemnego
pisemne
przetłumaczył
tłumaczenia tłumaczeń tłumaczeniu tłumaczeniem
przekładu
tłumacza
tłumaczyć

Sugerencias

Traducción: No es de Home Depot.
Tłumaczenie: nie są z Castoramy.
Traducción del Órgano de Vigilancia, véase la nota 13.
Tłumaczenie Urzędu, por. przypis 13.
Traducción de las Profecías Hopi cantadas en la película
Przekład Przepowiedni Indian Hopi śpiewanych w filmie:
Traducción: podré no caerte bien, pero esos otros chicos intentaron matarme.
Tłumaczenie: może mnie nie lubisz ale tamci goście próbowali mnie zabić.
Traducción: Adiós, mi pequeña prometida.
Tłumaczenie: mówię do widzenia mojej petite narzeczonej.
Traducción: ella come como una chica blanca.
Tłumaczenie: ona je jak biała.
(Traducción al inglés del Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega).
(Tłumaczenie z wersji angielskiej sporządzonej przez norweskie Ministerstwo ds. Ropy Naftowej i Energii).
Traducción de «Statens vegvesen».
Tłumaczenie nazwy "Statens vegvesen".
Traducción del título noruego «Verdivurdering».
Tłumaczenie norweskiego tytułu "Verdivurdering".
4.2. Traducción del acervo al búlgaro
4.2. Tłumaczenie wspólnotowego dorobku prawnego na język bułgarski
4.2. Traducción del acervo al rumano
4.2. Tłumaczenie wspólnotowego dorobku prawnego na język rumuński
Traducción de documentos contractuales y correspondencia del inglés al alemán y viceversa.
Tłumaczenie dokumentów związanych z projektem i korespondencji z języka angielskiego na niemiecki i odwrotnie.
Traducción: "Él no puede dormir"
Tłumaczenie "On nie może spać"
Traducción: ¿Podría robarte la bicicleta por favor?
Tłumaczenie: Mogę ukraść twój rower?
Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo - Calidad y normalización
Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji
Traducción: "Porque conozco el juego, perras".
Tłumaczenie: "Bo to ja mam grę, dziweczki."
Estas traducciones incluirán la mención "Traducción del manual original".
Tłumaczenie musi być opatrzone zwrotem "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".
Anexo 10 - Traducción de los términos empleados en los dibujos del anexo 1
Załącznik 10 - Tłumaczenie terminów użytych na rysunkach w załączniku I
Traducción: "Dormir" es "Dormir en la oscuridad"
Tłumaczenie: jeśli śpisz, to śpisz na piachu.
De ahora en adelante, haremos un gran esfuerzo para convertirnos en su... Traducción: Meromex666.
Od teraz, będziemy robić, co w naszej mocy, by wszystkim... tłumaczenie:
No se han encontrado resultados para esta acepción.

Resultados: 2080. Exactos: 2080. Tiempo de respuesta: 111 ms.

Palabras frecuentes: 1-300, 301-600, 601-900, Más

Expresiones cortas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Expresiones largas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Desarrollado por Prompsit Language Engineering para Softissimo