Regístrese Ayuda
es ···
Traducción Context Conjugación Sinónimos
Únase a Reverso
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones vulgares.
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones coloquiales.

Traducción de "explicando que a usted" en polaco

Buscar explicando que a usted en: Definición Diccionario Sinónimos
Ni siquiera sé por dónde empezar explicando que a usted.
Nawet nie wiem jak rozpocząć tłumaczenie.

Otros resultados

Entonces hay todo ese explicando Usted tendría que hacer para sus superiores.
Zwłaszcza kiedy tłumaczyłbyś się swoim przełożonym.
Y explicando lo que usted, lo que esa persona desconocida, quería decirle al mundo.
i wyjaśnię co ty, co ta nieznana osoba chciała powiedzieć światu.
Quizás Catalina esté afuera explicando que no somos secuestradores.
Może Catalina jest na zewnątrz i wyjaśnia im, że nie jesteśmy porywaczami.
Fue una carta explicando que tu padre no era quien él decía ser.
Twój tata wyjaśnił w liście, że nie był tym, za kogo go miałeś.
Quizás Catalina esté afuera... explicando que no somos secuestradores.
Tak jak powiedziała Joy - karma potrąciła ciebie, a nie mnie.
Aparentemente ellos le están explicando que fue un suicidio.
Powiedzieli mu, że to samobójstwo.
Molly le estaba explicando que él no estaría como esperaba.
Molly tylko wyjaśniała dlaczego go tutaj nie było tak, jak oczekiwano.
Le estaba explicando que él se mudó ayer.
Właśnie mu wyjaśniałam, że wyprowadził się wczoraj.
Quizás poniendo un anuncio en la oficina de correos, explicando que se trataba del salario de un hombre y que su familia lo necesita...
Może trzeba zamieścić ogłoszenie w gazecie, z wyjaśnieniem, że rodzina potrzebuje tych zarobków.
El Capitán Veloz cayéndose de un precipicio explicando que la velocidad es la tasa de cambio del desplazamiento con el tiempo.
Kapitan Speedy spada z klifu, wyjaśniając, że prędkość jest zmianą proporcjonalną do przesunięcia w czasie.
Tu nuevo amigo estaba solo explicando que él pirateó el DMV (departamento de motor de vehículos de California) y buscó tu zona.
Twój nowy przyjaciel właśnie wyjaśniał, że zhakował Wydział Komunikacji i znalazł twój adres dzięki mandatowi za parkowanie.
Está explicando que algo salió mal y que el paciente ha muerto.
Wyjaśnia, że coś poszło nie tak i pacjent zmarł.
Pero escribió una carta en respuesta... explicando que su pregunta no tenía sentido.
Ale skrupulatnie nań odpowiedział, uprzejmie wyjaśniając, że to oczywiście nonsens.
Tessic esta explicando que no tienen lo que esperan.
Tessic wyjaśnia, że nie wydobyli wystarczająco dużo.
Empezaba explicando que en su opinión, la solución más apropiada para OA era la privatización de los distintos negocios y actividades del grupo.
Rozpoczęła od wyjaśnienia, że jej zdaniem najwłaściwszym rozwiązaniem dla Olympic Airways jest prywatyzacja różnych sektorów i rodzajów działalności grupy.
Madeline usa 500 palabras sobre la ansiedad de exámenes... y 400 explicando que la pana estirada es lo mejor para vaqueros bajos.
Z 500 słów Madeline na temat strachu przed testami 400... jest o tym jaki materiał jest najlepszy na biodrówki.
Y yo le estaba explicando que es muy importante que mi esposa se coma un caramelo, para poder sobrellevar cada jornada.
A ja jej tłumaczyłem, że moja żona nie może się codziennie doczekać cukierka.
Escribí una carta a nuestro abogado... explicando que temo por mi seguridad.
Wyjawiam w nim, jak bardzo boję się o własne bezpieczeństwo.
No estás haciendo nada bueno explicando que eres inocente.
Nie za dobrze panie idzie udowadnianie swojej niewinności.
No se han encontrado resultados para esta acepción.

Resultados: 10489. Exactos: 1. Tiempo de respuesta: 1348 ms.

Palabras frecuentes: 1-300, 301-600, 601-900, Más

Expresiones cortas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Expresiones largas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Desarrollado por Prompsit Language Engineering para Softissimo