Regístrese Ayuda
es ···
Traducción Context Conjugación Sinónimos
Únase a Reverso
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones vulgares.
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones coloquiales.

Traducción de "explicar lo ocurrido" en polaco

Buscar explicar lo ocurrido en: Definición Diccionario Sinónimos
Sería más fácil que tratar de explicar lo ocurrido si lastimas a alguien.
To łatwiejsze niż tłumaczenie się, jeśli kogoś skrzywdzisz.
Cuando llegué a St. Stefan traté de explicar lo ocurrido.
Próbowałam opowiedzieć mu, co się stało, kiedy przyjęli mnie do św.
No podemos explicar lo ocurrido.
Y después del hecho, No supo explicar lo ocurrido...
W trakcie zeznań nie był w stanie znaleźć żadnego wytłumaczenia swego czynu.
Sutter no teniá antecedentes de violencia. y después del hecho, no supo explicar lo ocurrido...
Sutter nie był notowany w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie.

Otros resultados

Pero dudo que alguien pueda explicar lo que ha ocurrido.
Ale chyba nikt tego nie wytłumaczy.
No sé cómo le explicaré lo que ha ocurrido con su bebé, pero ya está hecho.
Nie wiem, jak jej to wszystko wyjaśnię, ale już jest po fakcie.
¡Pedirle que me explicara qué había ocurrido!
Żeby powiedziała mi co zrobiłem źle!
¿Hay algo que recuerdes que pueda explicar cómo ha ocurrido esto?
Jest coś, co sobie przypominasz, co może wyjaśnić, jak to się stało?
Les explicaré lo ocurrido.
Este criterio es coherente con el principio expuesto en la NIC 34, Información Financiera Intermedia, de que las notas de los estados financieros intermedios deben servir para explicar los cambios significativos ocurridos desde la última fecha de los estados financieros.
Zasada powyższa zgodna jest z podejściem zawartym w MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa", zgodnie z którym informacja dodatkowa do raportu śródrocznego ma wyjaśniać znaczące zmiany, jakie nastąpiły od daty ostatniego rocznego sprawozdania finansowego.
Tengo algunas preguntas sobre lo ocurrido esta tarde.
Mam kilka pytań w sprawie tego, co stało się dziś rano.
Quisiera pedir disculpas por lo ocurrido.
Chciałem przeprosić za to, co się stało.
No eres responsable de lo ocurrido.
Nie jesteś odpowiedzialna za to, co się stało.
El Gobernador me contó lo ocurrido.
Gubernator powiedział mi o tym co się wydarzyło.
Necesitas hablar con alguien sobre lo ocurrido.
Musisz z kimś porozmawiać o tym, co się wydarzyło.
Señor Solís... siento muchísimo lo ocurrido.
Panie Solis... jest mi bardzo przykro, z powodu tego co się stało.
Entonces te afectó mucho lo ocurrido.
Więc musi ci być ciężko po tym co się stało.
Parecía disgustado por lo ocurrido con Bernice...
On wydawał się tak samo zły jak ona przez to co stało się Bernice.
Verá... siento mucho lo ocurrido.
Obawiam się, że... to ja jestem odpowiedzialny za twoje zwolnienie.
No se han encontrado resultados para esta acepción.

Resultados: 1130. Exactos: 5. Tiempo de respuesta: 215 ms.

Palabras frecuentes: 1-300, 301-600, 601-900, Más

Expresiones cortas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Expresiones largas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Desarrollado por Prompsit Language Engineering para Softissimo