Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "bullying" în română

Caută bullying în: Definiție Sinonime
agresiune
intimidarea
intimidare
bătăuș
hărțuirea
hărțuire
agresiunea
brutalitatea
huliganismul
intimidezi
hărţuirii
agresează
terorizează
hărțuit
agresiunii
He enjoys bullying let it be then
El se bucură de agresiune să fie apoi
You think THAT is cyber bullying?
Ce? Crezi că asta este agresiune cibernetică?
You're bullying the weak, disregarding the laws.
Tu intimidarea slab, indiferent de legile.
What's fascinating is that you equate discipline with bullying.
Ce e fascinant este faptul ca tu egalezi disciplina cu intimidarea.
He spoke at the school about bullying.
A ținut un discurs la școală despre intimidare.
He wasn't rude or bullying, I hope.
El nu era nepoliticos sau intimidare, sper.
Nothing stops somebody like him from bullying people except pushing back.
Nimic nu oprește cineva ca el de agresiune persoane, cu excepția împinge înapoi.
The state board has prohibited any form of bullying in our schools...
Consiliul de Stat a interzis orice formă de agresiune în școlile noastre...
We take matters of bullying very seriously, Mrs. Braverman.
Ne ia problema de agresiune foarte serios, doamna Braverman.
I'm fully capable of bullying back.
Sunt pe deplin capabil de agresiune înapoi.
She uses bullying and public humiliation in class, one.
Ea folosește intimidare și umilire publica în clasa, o.
Okay, the service I provide isn't bullying.
Serviciul pe care-l prestez nu e de intimidare.
I was trying to stop him... from bullying you.
Am încercat să-l oprească... la intimidare tine.
It's like those guys read a handbook on bullying.
Era de parcă acei tipi au citit un manual despre intimidare.
This video can change how people think about bullying.
Filmul ăsta, poate schimba modul de gândire al oamenilor asupra huliganismului.
Only that she thinks Thomas is bullying William.
Doar că ea crede că Thomas îl prostește pe William.
Kicked out of two schools in Orlando for bullying.
A fost dat afară din două școli din Orlando, fiindcă era bătăuș.
Less bullying and more music, boys.
Puțin agresiunii și mai multă muzică, băieți.
And I thought bullying would end when I hit four feet.
Iar eu credeam că nu voi mai avea parte de bătăuși când voi atinge 1,20 metri.
Not a lace-ruffled bullying jaybird like...
Nu cu un filfizon care poartă dantelă...
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 500. Exacte: 500. Timp de răspuns: 76 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo