Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "business" în română

Sugestii

But that was a business decision.
Dar aia o fost o decizie de afacere.
Don't forget whose talent built this business.
Nu uita pe al cărui talent s-a construit aceasta afacere.
And this is official police business.
Iar asta e o treabă oficială a poliției.
Stop telling your mom our business.
Nu te mai spune mama ta afacerea noastră.
Their business is making drugs, not trouble.
Afacerea lor constă în a produce medicamente, nu necazuri.
Abandoned after his business got in trouble.
Abandonat după ce afacerea lui a început să aibă probleme.
A pretty face contributes nothing to my business.
O față drăguță nu va contribui cu nimic la afacerea mea.
This could be a billion dollar business.
Acest lucru ar putea fi o afacere de miliarde de dolari.
Tampering with a fire extinguisher is serious business, Martinez.
Imixtiunea cu un stingător de incendiu e o afacere serioasă, Martinez.
Malcolm would never jeopardize our business.
Malcolm nu ar pune în pericol afacerea noastră.
The Colonel knows business is people and people are business, making your business his business.
Colonelul știe că oamenii sunt afacere, iar afacerea e oamenii, făcând din afacerea dvs, propria sa afacere.
In Securitas we believe that responsible business is good business.
In cadrul Securitas consideram ca o afacere responsabila este o afacere buna.
Family business is not my business.
Afacere de familie Nu este afacerea mea.
See, every business here has another business.
Vezi, fiecare afacere de aici are o altă afacere.
Someone needed Oline Archer's construction business.
Cineva avea nevoie de firma de construcții a lui Oline Archer.
He's just protecting his business.
Îsi protejează doar investițiile, nu este ceva personal.
Nobu and the Chairman are business partners.
Sayuri, Nobu și Președintele sunt parteneri de afaceri.
You said tonight was about business.
Ai spus că seara asta este pentru afaceri.
Their business is suffering a lot.
Lor de afaceri este de care suferă mult.
Like formulate a business plan that generates actual revenue.
Ca și formularea unui plan de afaceri care generează venituri reale.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 87181. Exacte: 87181. Timp de răspuns: 507 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo