Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Vezi și: be extinguished
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "extinguished" în română

stins
stinge
exterminată
stingă

Sugestii

85
I suppose you could say I look quite extinguished.
Cred că ai putea spune că arată destul de stins.
I promise you these lights were not extinguished in vain.
Vă promit că aceste lumini nu s-au stins zadarnic.
Hopefully before the light within is extinguished.
Fericire înainte de a lumina în termen de se stinge.
Without him, all human life is extinguished.
Fără el, toată viața umană se stinge.
But our world has not been extinguished.
Dar lumea noastră nu va fi exterminată.
Samaritan was distraught when it appeared that your ASI had been extinguished.
Samaritean a fost tulburată când a apărut că ASI-ul A fost stins.
It's time this flame was extinguished.
Este timpul asta sa stins flacăra.
However, circumstances all but extinguished that quality in her.
Cu toate acestea, circumstanțele toate, dar stinge această calitate în ea.
Even if the fire's extinguished...
Chiar dacă focul a fost stins...
The legendary City of Lights has been extinguished forever as a...
Legendarul oraș al luminilor a fost stins pentru totdeauna...
Determine whether the tell-tale has extinguished.
Se stabilește dacă lampa-martor s-a stins.
The fire should have been extinguished in minutes.
Focul ar fi trebuit stins în câteva minute.
They extinguished the fire and sprinkle chopped herbs.
Se stinge focul si se presara verdeata tocata marunt.
They extinguished the fire and sprinkle with mozzarella race.
Se stinge focul si se presara cu mozzarela rasa.
Hitting me is nothing compared to the lives that you mercilessly extinguished.
Că m-ai lovit nu este nimic în comparație cu viețile pe care le-ai stins fără milă...
The fire in compartment ten has been extinguished.
Focul din compartimentul zece a fost stins.
To a fire that burned brightly but was extinguished too soon.
La un foc care a ars puternic dar a fost stins prea curând.
The instrument would not be cancelled or otherwise extinguished on the measurement date.
Instrumentul nu va fi anulat sau stins în alt mod la data de evaluare.
Each and every lowly life form extinguished.
Fiecare forma de viata umil stins.
I have extinguished the flame, allowing everyone's power level to return to normal.
Am stins flacăra, îngăduind puterii tuturor să revină la nivelul normal.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 265. Exacte: 265. Timp de răspuns: 105 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo