Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "faint" în română

Caută faint în: Definiție Conjugare Sinonime
leșin
vag
a leșina
slab leșina leșini leșinat leșine
slăbită
slabă slabe
vagă
vagi
slăbit
palidă

Sugestii

I was prepared to faint before I reached the window.
Eram gata să leșin înainte să ajung la fereastră.
With this kind of appearance, of course you'd faint.
Cu acest tip de aspect, desigur, v-ar leșin.
Well, I shall faint for you, dear Francis.
O sa leșin eu pentru tine, draga Francis.
I think I'm going to faint.
Ceed ca ma duc sa leșin.
Rhett, don't, I shall faint.
Rhett, nu, am să leșin.
I was feeling faint and the water...
Am avut o senzație de leșin și apa...
Every time it's shown, I faint.
De fiecare dată când îl arată, leșin.
He may faint and feel nothing.
El poate leșina și nu va simți nimic.
Probably too faint from blood loss.
Probabil e scăzut de la pierderea de sânge.
2.3 kilometers down - extremely faint bio-signatures.
La 2,3 km adâncime... bio-semnături extrem de slabe.
Other experts say that the possibility is very faint.
Ceilalți experți au spus că această posibilitate este extrem de redusă.
One life sign, very faint.
O singura forma de viata, foarte slaba.
I ran that faint blood sample from the knife.
M-am grăbit cu pata aceea de sânge de pe cuțit.
[Gasps] Her pulse is faint.
[gasps] ei puls este slab.
Your scent is faint but you are Fae.
Mirosul tău este slab, dar ești Fae.
He wouldn't let anybody faint on the desert.
N - o sa lase pe cineva leșinat în desert.
Eta Carinae seemed like just another faint star.
Eta Carinae părea doar ca o altă slabă stea.
Halloween is not for the faint of heart.
Sărbătoarea de Halloween nu e pentru cei slabi de inimă.
What if she faint like last time
Ce se-ntâmplă dacă mai leșina că data trecută?
The first time was faint and only showed autonomic functions.
La început, era doar slăbită și prezenta doar funcțiile de bază.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 1230. Exacte: 1230. Timp de răspuns: 79 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo