Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "field" în română

Sugestii

960
692
326
The Commission should consider proposing regulatory action in this field.
Comisia ar trebui să aibă în vedere propunerea de măsuri de reglementare în acest domeniu.
In any field it races have consistently high popularity.
În orice domeniu care le rase au o popularitate constant ridicată.
Phase coils upgraded to 55 field densities.
Bobinele de fază actualizate la 55 densități de câmp.
Matter coheres using a magnetic field.
Materia e unită de organism folosind un câmp magnetic.
Tearing up a golden football field.
Alergând pe un teren de fotbal de aur.
Hatcher was a field agent with defense intelligence.
Hatcher a fost un agent de teren cu inteligenta apărare.
This is her first field assignment.
Liniștește-te, Tomber. E prima ei misiune pe teren.
Well, I run field operations.
Ei bine, eu conduc operațiunile de teren.
These are called geology field trips.
Acestea sunt numite excursii de teren de geologie.
Pending a full psych evaluation and a field readiness exam...
În așteptarea unei evaluări complete și un psih examen câmp de pregătire...
This time with an intensified electrical field.
De data asta, cu un câmp electric intensificat.
{To safeguard this rice field.
Ca să pot proteja acest câmp de orez.
Wordsworth, romney- field investigation obsolescence.
Wordsworth Romney, câmp de investigație, învechire.
He was using a near field communication device.
A fost cu ajutorul unui dispozitiv de comunicare câmp apropiat.
Magnetic force attracts And repels along field lines.
Forțele magnetice se atrag și se resping de-a lungul liniilor de câmp magnetic.
Believe luminescent cloud to be enormous power field surrounding alien vessel.
Este posibil ca norul luminos să fie un enorm câmp de putere ce înconjoară o navă extraterestră.
Subjects are located inside a spatial distortion field.
Subiecții se află în interiorul unui câmp de distorsiune spațială.
Tell Jack the field operation is over.
Spune-i lui Jack că operația de teren s-a terminat.
He coached her field hockey team.
A antrenat echipa ei de hochei pe teren.
This is field ops communication unit.
Asta e o unitate de comunicație de teren.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 34239. Exacte: 34239. Timp de răspuns: 153 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo