Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "help people to" în română

ajuta oamenii să
ajuta pe oameni să

Sugestii

We should make sure that our policies help people to stay in their own countries.
Ar trebui să ne asigurăm că politicile noastre ajută oamenii să rămână în țările lor natale.
Although it's not the most efficient way of getting information, it does help people to understand their situation.
Deși nu este cea mai eficientă metodă de a extrage informații, ajută oamenii să înțeleagă în ce situație se află.
I think the web can help people to communicate more efficiently.
Cred că internetul îi poate ajuta pe oameni să comunice mai eficient.
They help people to aspire to better communication skills, self-determination, increased creativity, and creation of new business opportunities.
Ele ajuta pe oameni să aspire la o mai bună abilități de comunicare, autodeterminare, a crescut creativitatea, precum și crearea de noi oportunități de afaceri.
Such credits can help people to get out of a crisis if they are capable of doing so.
Astfel de credite pot ajuta oamenii să iasă dintr-o criză, dacă aceştia sunt în stare să facă acest lucru.
And, with certain frequencies sounds, we can help people to enter certain states of consciousness, different states of aware.
Și, folosindu-se anumite frecvențe de sunete, îi putem ajuta pe oameni să pătrundă în anumite stări de conștiință, diferite stări de conștienta.
In this sense, artistic education programmes help people to discover the diversity of cultural expressions, develop their sensitivity to them, and assist in the discovery of the pleasures of art and culture.
În acest sens, programele de educaţie artistică ajută oamenii să descopere diversitatea formelor de expresie culturală, să îşi dezvolte sensibilitatea faţă de acestea şi contribuie la descoperirea gustului pentru artă şi cultură.
We can never say 'never again', but we can say that we will remember, we will learn and we will help people to move forward.
Nu putem spune niciodată "niciodată", dar putem spune că ne vom reaminti, că vom învăţa şi că vom ajuta oamenii să meargă mai departe.
And by modulating the amount of blue in our environment, we can help people to relax, or to be alert, to fall asleep, or to stay awake.
Şi modulând cantitatea de albastru din mediul nostru, putem ajuta oamenii să se relaxeze, sau să fie alerţi, să adoarmă, sau să stea treji.
Most of the people wearing nurses' uniforms aren't nurses either, but it all adds up to an atmosphere of care and authority which may really help people to deal with their suffering.
Majoritatea celor care poartă uniforme de asistente nu sunt asistente, dar toate astea formează o atmosferă de îngrijire și autoritate care îi poate ajuta pe oameni să îsi înfrunte suferința.
It's a good point a lot people bring up that but I believe that it does help people to progress and move forward
Bună întrebare și multi o pun, dar eu cred că chiar îi ajută pe oameni să meargă mai departe.
Fat binder can help people to lose weight with as little work as possible. Let's explore further the great benefits offered by fat binder.
liant grăsime poate ajuta oamenii să piardă în greutate, cu cât mai puțin posibil de lucru. Să exploreze în continuare marile avantaje oferite de liant de grăsime.
The EESC and the social partners have commented upon how flexicurity should be shaped in order to help people to manage employment transitions more successfully in times of accelerating economic change.
CESE și partenerii sociali au discutat modul în care ar trebui să fie configurată flexicuritatea pentru a ajuta oamenii să gestioneze mai bine tranzițiile din viața lor profesională în perioadele de transformări economice accelerate.
This would help people to realise that those who do not declare them selves as lobbyists, could be more likely to undertake illegal activity, like bribing officials.
Acest lucru ar ajuta oamenii să înţeleagă că cei care nu se declară ca lobbyşti au mai mari şanse să întreprindă activităţi ilegale, precum mituirea autorităţilor.
You help people to their seats.
Îi vei ajuta pe oameni să-și găsească locurile.
I help people to deal with the challenges in life with more dignity and courage.
Ajut oamenii să facă față greutăților din viață cu demnitate și curaj.
I just help people to reveal their real nature.
Tot ce fac eu e să ajut oamenii să-și vadă adevărata față.
The process can sometimes help people to heal.
Acest proces poate ajuta uneori oamenii să se vindece.
Don't you help people to build a house?
Nu ajuți oamenii să construiască case?
Where people go hungry, we must help people to help themselves.
Acolo unde oamenii suferă de foame, trebuie să-i ajutăm să se ajute singuri.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 47. Exacte: 47. Timp de răspuns: 478 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo