Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "helping people" în română

ajuta oamenii ajuta oameni ajuta pe oameni
ajutorarea oamenilor
ajutarea oamenilor
ajutatul oamenilor
să ajute oamenii
It involves helping people who need protection.
Aceasta implică a ajuta oamenii care au nevoie de protecție.
You always say that scorpion is about helping people.
Tu spui mereu că scorpion este vorba de a ajuta oamenii.
You could be helping people instead of... Doing this.
Ai putea ajuta oameni, în loc să... faci asta.
Because I just love helping people so much.
Pentru că eu iubesc doar îi ajută pe oameni atât de mult.
Secondly, she actually likes helping people.
În al doilea rând, de fapt, ea îi place ajuta pe oameni.
I thought Yusef was helping people.
Am crezut că Yusef a fost ajuta pe oameni.
Now, look how your replacement is helping people...
Acum, fii atent cum înlocuitorul tău ii ajuta pe oameni... sa traverseza strada.
I'm not embarrassed to say It's about helping people somehow to sort out their deepest conflict.
Nu ma simt jenata sa recunosc ca este un mod de a ajuta oamenii sa îsi facă ordine în cele mai negre gânduri.
About the man in the mask, helping people.
Despre omul din masca, ajuta oamenii.
He's the one helping people try to escape.
El este cel care ajută oamenii în încercarea de evadare.
Guess you could say my brother liked helping people a lot.
Că ai putea spune fratele meu a plăcut ajuta oamenii foarte mult.
Intimidate doctors out of helping people die.
Intimida medicii din ajuta oamenii mor.
I thought that I was helping people by stopping Mardon.
Am crezut că am fost ajuta pe oameni prin oprirea Mardon.
My father is the best at helping people quit smoking opium.
Tat? l meu este cel mai bun de la ai ajuta pe oameni renun? e la fumat opiu.
My whole business is about helping people.
Toată afacerea mea e pentru a ajuta oamenii.
He's all about helping people get well.
E totul despre a ajuta oamenii de bine.
And the sketch artist has ways of helping people remember exactly who they saw.
Iar artistul schiță are moduri De a ajuta oamenii amintesc exact cine au văzut.
I have faith in helping people.
Am încredere în ai ajuta pe oameni.
What you really believe in is helping people.
Ceea ce într-adevăr crezi în este de a ajuta oamenii.
He gives all of himself to helping people.
El dă pe sine însuși pentru a ajuta pe oameni.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 583. Exacte: 583. Timp de răspuns: 114 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo