Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "helps people" în română

ajută oamenii îi ajută pe oameni
ajută persoanele
îi ajută pe oamenii
ajute pe oameni
Drinking it together helps people relax.
Când e băută împreună ajută oamenii să se relaxeze.
He helps people out of trouble all of the time.
Ajută oamenii să scape de belele tot timpul.
Violet, your mother helps people.
Violet, mama ta îi ajută pe oameni.
Couples therapy either helps people heal or it shows them how they can separate.
Terapia de cuplu ii ajuta pe oameni sa se vindece sau le arata felul în care se pot separa.
I'm a scientist that helps people when they're dead.
Sunt un om de știință care ajută persoanele care au murit.
The fund helps people who have been made redundant to find work quickly in those areas where it exists.
Fondul ajută persoanele care şi-au pierdut locul de muncă să îşi găsească repede altul în domeniile în care acesta există.
developed a device that helps people read human emotions.
a dezvoltat un dispozitiv care ajută oamenii să citească emoțiile umane.
You think of yourself as someone who helps people, a healer.
Crezi despre tine că ești cineva care ajută oamenii, o vindecătoare.
We're a secret government organization that helps people in trouble.
Este o organizație guvernamentală secretă care ajută oamenii cu probleme.
It actually helps people open up their emotions.
Este de fapt ajuta oamenii deschide-te emoțiile lor.
Sometimes it helps people to find meaning in their lives.
Câteodată îi ajută pe oameni să își găsească un țel în viață.
She simply helps people as and when she's asked.
Pur și simplu, îi ajută pe oameni când este solicitată.
At least the thing you can't quit helps people.
Cel puțin lucru nu poți renunța ii ajuta pe oameni.
He helps people, you know.
Ajută oamenii, ca să știi.
It helps people believe in the system.
Îi ajută pe oameni să creadă în sistem.
In such sad days, it helps people to see a celebrity.
În zile atât de triste, ajută oamenii să vadă o celebritate.
But what we do helps people.
Ceea ce facem noi ajută oamenii.
My dating algorithm helps people to find their love, not to replace them.
Algoritmul meu datare îi ajută pe oameni să găsească dragostea lor, nu pentru a le înlocui.
I think because he helps people.
Pentru că ajută oamenii, cred.
Compulsory schooling, as we understand it, helps people to live together in harmony.
Învăţământul obligatoriu, după cum este înţeles în prezent, ajută oamenii să trăiască împreună în armonie.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 139. Exacte: 139. Timp de răspuns: 234 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo