Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "in the" în română

Sugestii

+10k
+10k
+10k
in the car 7610
Some changes mentioned in the previous section also imply changes in the support in the installer for automated installation using preconfiguration files.
Unele din modificările menționate în secțiunea precedentă implică și modificări în suportul pentru instalări automate folosind fișiere de preconfigurare.
I have facilitated citizens to participate in the Commission's consultation and in the hearings in the Petitions Committee.
Am facilitat cetăţenilor participarea la consultarea Comisiei şi la audierile din Comisia pentru petiţii.
23,000 people sprain their ankles every day without walking in the forest in the pitch dark.
23,000 de oameni suferă o entorsă la gleznă, în fiecare zi chiar și fără să meargă prin pădure, pe întuneric.
Builds up in the organs and joints, whacking them in the process.
Depozitat în organe și încheieturi, le năucește pe parcurs.
Earlier in the concert, Jeff Silverman is taking pictures in the front row.
La începutul concertului, Jeff Silverman a făcut fotografii în primul rand.
Three sets of fingerprints in the blood in the kitchen area.
Trei seturi de amprente în sângele din zona bucătăriei.
I believed in the party and in the government draft.
Am crezut în partid și în proiectul guvernului.
Feel like swimmin' in the river in the darkness...
Simțiți-vă ca swimmin în râu în întuneric...
He works in the Cafe Johann in the bakery.
Lucrează la Cafeneaua Johann de la brutărie.
Miss Barnard will be interred in the family plot... in the Brookfield Cemetery.
Domnișoara Barnard va fi înmormântată în cripta familiei din cimitirul Pootfield.
Metallic implants placed in the body oftentimes in the nasal cavity.
Implanturi metalice plasate în corp, deseori în cavitatea nazală.
Authorities in the nation's capital hailed the arrest as a major victory in the war against subversives.
Autoritățile din capitală sărbătoresc arestarea ca pe o victorie importantă în războiul contra subversivilor.
Plates in the cabinet, forks in the drawer...
Placi din cabinet, furculițe în sertar...
There's fresh towels in the closet in the hallway.
Există proaspete prosoape din dulap în hol.
We were in the Peace Corps, building schools in the Amazon.
Noi am fost în Corpul Păcii, construirea de școli din Amazon.
By stabbing Benazir's father in the back you brought enmity in the two tribes.
Înjunghiindu-l pe tatăl lui Benazir în adus dușmănie între cele două triburi.
You live in the only known light in the universe.
Traiesti în singura lumina cunoscuta din univers.
Residents, stay with your assigned attendings unless needed in the burn unit or in the pit.
Rezidenții să stea pe lângă îndrumătorii desemnați, cu excepția cazurilor în care e nevoie de ei la arși sau la urgențe.
Cassandra said that emma was somewhere in the woods in the northeast.
Cassandra spunea că Emma e undeva în pădure, la nord-est.
Einstein's output in the, in the last years of course was disappointing.
Output-ul lui Einstein în ultimii ani a fost desigur dezamăgitor.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 884738. Exacte: 884738. Timp de răspuns: 3448 ms.

in the car 7610

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo