Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "infatuation" în română

pasiune
pasiunea
obsesia
infatuare infatuarea
dragoste nebună
dragostea nebună
înflăcărarea
indragostesti
But as a grown-up I know the difference between love and infatuation.
Dar sunt adult și cunosc diferența dintre dragoste și pasiune.
There was a judge in Cincinnati who developed an infatuation.
A fost judecător în Cincinnati unde a dezvoltat o pasiune.
Consider yourself cured of your childish infatuation.
Consideră-te vindecat de pasiunea dumneavoastră pueril.
You have this infatuation with me and Rosie.
Aveți acest pasiunea cu mine și Rosie.
Given his infatuation with Nikita... we feel that her continued connection to him... can be extremely useful to us.
Având în vedere obsesia pentru Nikita... credem că, continuarea relației cu el... ne poate fi extrem de folositoare.
Something worthy, by the way, so addiction and infatuation don't count, because we all know that those are not safe places to live.
Ceva prețios, dependența și obsesia nu se pun, știm cu toți că nu sunt locuri sigure.
A real and raw infatuation, I hope, is reciprocated.
O pasiune reală și crudă, care sper că este reciprocă.
But it is an infatuation, Louise.
Dar este o pasiune, Louise.
In the late 1980s, the U.S. Experienced a short-lived infatuation with Australian culture.
În 1980, SUA a experimentat o scurtă pasiune cu cultura australiană.
His infatuation probably began from afar, considering Flynn's celebrity status.
Pasiunea lui a început de la distanță, având în vedere celebritatea lui Flynn.
Since meeting you, I realize my interest in Sheeni was merely an adolescent infatuation.
De când te-am cunoscut, am înțeles că interesul meu pentru Sheeni a fost doar o pasiune adolescentină.
Maybe that's why I find your infatuation with my wife so troubling.
Poate de asta pasiunea ta pentru soția ta mi se pare deranjantă.
And nothing points to the industry infatuation with age compression more than its invention of the tween.
Și nimic nu indică pasiunea industriei pentru "comprimarea" vârstelor, mai mult decât inventarea termenului "tween".
Some aimless infatuation which, for the moment, you feel like indulging.
O pasiune fără scop, în care, deocamdată, te complaci.
At first, l thought it was just an old man's passing infatuation.
La început, am crezut că era doar o pasiune trecătoare a unui om bătrân.
We believe it shows a pattern, in fact, of intimidation and harassment, and potentially a personal infatuation with Mr. Constantino.
Credem că asta dovedește un model de intimidare și hărțuire și o posibilă pasiune personală pentru dl Constantino.
Please don't tell me that your hopeless infatuation is devolving into pointless jealousy.
Te rog nu-mi spune că pasiunea ta fără speranță nu se dezvoltă în gelozie fără sens.
The only thing those men had in common was an infatuation with you.
Singurul lucru pe care băieții l-au avut în comun, a fost pasiunea pentru tine.
The "infatuation" will end.
"admirația" asta trebuie sa se sfirseasca.
I'm not sure infatuation with food is too healthy.
Nu știu, dacă mâncarea este prea sănătoasă.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 177. Exacte: 177. Timp de răspuns: 116 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo