Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Vezi și: lend a hand
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "lend" în română

Sugestii

232
i'll lend 133
It will not easily lend itself to distance learning.
Aceasta nu se va împrumuta cu ușurință la învățământ la distanță.
Private banks create money out of nothing and lend it at interest.
Băncile private creează bani din nimic și-i împrumută cu dobândă.
This age doesn't lend itself to a certain kind of dream.
Acest secol nu-și acordă un anume gen de reverie.
Maybe this will lend some insight into their whereabouts.
Poate asta ne va oferi informații despre locația lor.
I'd never lend you more than five bucks.
N-as împrumuta mai mult de cinci dolari.
My pottery teacher said she'll lend me her wheel.
Profesoara de olărit a zis că-mi împrumută roata ei.
I was hoping, Leopold, you might lend me some money.
Speram, Leopold, că mi-ai putea împrumuta niște bani.
We give them some money and they lend it out.
Noi le dăm niște bani iar ei îi împrumută.
The Fed can lend to non-banks under unusual and exigent circumstances.
Rezerva Federală poate împrumuta la firme non-bancare în circumstanțe neobișnuite și deosebite.
I told my brother you know people who lend money.
I-am spus tatălui tău că știi persoane care împrumută bani.
How generous of the practice squad to lend you to us.
Cum generos al echipei practică a vă împrumuta la noi.
We were hoping you would lend us your prototype to use as a lure.
Noi sperăm că ne veți împrumuta prototipul să-l folosim ca momeală.
I'll do it if you lend me the car.
Voi face dacă mă mașina împrumuta.
'Cause Kirsten and I could lend you...
Pentru ca Kirsten și cu mine te putem împrumuta - .
Irina agreed to lend us a fuel converter.
Irina a fost de acord să ne împrumute un convertor de alimentare.
Rendezvous with them and lend support.
Ai ordin să te-ntâlnești cu ei și să le oferi asistență.
Plus to lend money to friends.
În plus, nu e o idee bună să împrumuți bani prietenilor.
You just pay their bills, lend them all the money they need...
Îi plătești facturile, îl împrumuți cu banii de care are nevoie, apoi uită să ți-i înapoieze.
To further lend hand to your cause.
Pentru a vă ajuta în continuare cauza.
In return, you will lend hand
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 2693. Exacte: 2693. Timp de răspuns: 121 ms.

i'll lend 133

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo