Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "milestone" în română

piatră de hotar
etapă
eveniment
punct de reper
bornă kilometrică
punct cheie
pe etape
jalon important
Milestone
moment important
punct de referință

Sugestii

Another milestone: grad school orientation.
O altă piatră de hotar: orientarea de la doctorat.
It's a milestone in robotics.
Aceasta este o piatră de hotar în robotică.
It marks a significant milestone in the establishment of the IAEA LEU Bank.
Acest fapt marchează o etapă importantă în înființarea băncii de LEU a AIEA.
The indicator, which does not achieve 85 % of its milestone or target value, shall not achieve less than 75 % of its milestone or target value.
Indicatorul care nu atinge 85 % din valoarea obiectivului de etapă sau din valoarea țintei nu trebuie să atingă mai puțin de 75 % din valoarea obiectivului de etapă sau din valoarea țintei.
The satellite which the Russians have dubbed Sputnik... is being hailed as a milestone in history.
Satelitul, pe care rusii l-au botezat Sputnik... a fost primit cu urale și privit ca un eveniment istoric.
This is a milestone in robotics.
Aceasta este o piatra de hotar în robotica.
Today, we hit a milestone.
Astăzi, am ajuns la o piatră de hotar.
It's a milestone in a Latina's life.
Este o piatră de hotar în viața unei Latina lui.
A milestone, if you will.
O piatră de hotar, dacă vreți.
Let tomorrow be a milestone for us.
Să mâine să fie o piatră de hotar pentru noi.
It is a milestone, Tish.
Este o piatră de hotar, Tish.
It was a milestone in our cooperation.
A fost o piatră de hotar în cooperarea noastră.
This is truly a milestone in the war against evil.
Acest lucru este cu adevărat o piatră de hotar în războiul împotriva răului.
Well, it is a milestone.
Ei bine, chiar este o piatră de hotar.
Which brings us to a big old milestone.
Ceea ce ne aduce la o mare și veche piatră de hotar.
Introduction of excise duties was a milestone in this area.
Introducerea accizelor a constituit o piatră de hotar în acest domeniu.
It's like a milestone in their lives.
E ca o piatră de hotar în viața lor.
So this would be a new milestone for you then.
Deci, acest lucru ar fi o nouă piatră de hotar pentru tine, atunci.
You can count it a milestone in your medical career.
A fost ca o piatră de hotar în cariera ta medicală.
Well, I promise I won't miss any more milestone birthdays.
Ei bine, eu promit că nu va fi dor aniversari mai piatră de hotar.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 384. Exacte: 384. Timp de răspuns: 102 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo