Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "research" în română

Sugestii

These were my research team, facility employees.
Aceștia erau membrii echipei mele de cercetare și angajații laboratorului.
Because I did some research too.
Pentru ca și eu am făcut ceva cercetare.
Hughes's research only reached the animal testing phase.
Cercetarea lui Hughes a ajuns doar în faza testării pe animale.
He worked only in defensive research.
El a lucrat numai în cercetarea de apărare.
A Seattle-based research team from the National...
O echipa de cercetare Seattle pe baza de la National...
Everything is research on some level.
Totul este cercetare, la un anumit nivel.
I need my research team there.
Am nevoie de echipa mea de cercetare acolo.
Mostly worked on the research side.
Cea mai mare parte a lucrat pe partea de cercetare.
There is scientific research that says that climate change is definitely happening.
Nu este de cercetare științifică Care spune că schimbările climatice se întâmplă cu siguranță.
He ran a pharmaceutical research firm.
El a condus o firmă de cercetare farmaceutică.
They specialized in cutting-edge gene-splicing techniques and stem-cell research.
Care era specializată în tehnici de îmbinare a genelor și cercetarea celulelor.
It can be used for stem-cell research.
Acesta poate fi utilizat pentru cercetarea cu celule stem.
Books, research grants, celebrity status.
Cărți, granturi de cercetare, statutul de celebritate.
Langston was the staff research pathologist.
Langston a făcut parte din echipa de cercetare.
My research associate - Dr Tani.
Asociatul meu de cercetare, dr. Tani.
We know about your research facility in Asia.
Noi știm despre facilitatea dvs. de cercetare în Asia.
It seems your research deals primarily with genetic manipulation.
Se pare că se ocupă de cercetare în primul rând cu dvs. Manipulare genetică.
There's nothing unethical about covert biological weapons research.
Nu e nimic imoral Despre sub acoperire biologice arme de cercetare.
It's a research facility outside New Orleans.
Aceasta este o facilitate de cercetare în afara New Orleans.
He was a Centre research psychiatristjust like Sydney.
El a fost psihiatru chiar în Centrul de Cercetare, ca Sydney.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 28962. Exacte: 28962. Timp de răspuns: 168 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo