Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Vezi și: to shatter
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "shatter" în română

sparge
distruge
zdruncina
sfărâma
spulbera
se spargă
spulbere
spărgându-se
sfărâm
zdrobi

Sugestii

86
These vibrations, if continued would shatter his eardrums.
Dacã aceste vibrații continuã, îi vor sparge timpanele.
We need to rattle his cage, not shatter it.
Avem nevoie să agasa cușca lui, nu-l sparge.
If they try and don't succeed you'll shatter what little self-confidence they have.
Dacă încearcă și nu reușesc veți distruge chiar și încrederea aia puțină ce o au în ei înșiși.
They could shatter Jason's hopes in an instant.
Ele ar putea distruge speranțele lui Jason într-o clipa.
If you tell anybody, it will shatter the fabric of our civilization.
Dacă spui oricui, se v-a zdruncina civilizația noastră.
It could shatter the control panel.
Ai putea distruge panoul de control.
But even a single use could shatter the universe.
Dar și o singură folosire ar putea distruge universul.
With your shutters open and a storm brewing, your windows'll shatter.
Cu obloane deschise și cu o furtună care bate tare, Geamurile tale se vor sparge.
The vacuum-pull on compromised glass will shatter it.
Vid-trage pe compromis sticla va sparge.
Their personalities could shatter entire planets.
Personalitățile lor pot distruge toate planetele.
This part of the cave can turn even whispers into sounds that shatter your eardrums.
Aceasta parte a peșterii se poate transforma chiar și șoapte în sunete care sparge timpanele tale.
Anything frozen at this temperature will shatter at the slightest touch.
Orice lucru ar îngheța la această temperatură s-ar sparge la cea mai mică atingere.
Those tens might shatter her pelvis.
Cele de zece îi pot sparge pelvisul.
Look, it could shatter at any moment.
Uite, se poate distruge în orice moment, începind de acum.
I'm pretty sure it will shatter your glass.
Sunt destul de sigur că se va sparge paharul.
But I was afraid, it would shatter my dream.
Dar îmi era teamă, că-mi va distruge visul.
It could shatter all our past theories.
S-ar putea distruge tot trecutul nostru teorii.
Some things don't shatter or break...
Unele lucruri nu sparge sau rupe...
I will shatter his dreams too.
O să-i zdrobesc toate visurile lui la fel.
Completely shatter human faith in robotics.
distrugă pur și simplu încrederea oamenilor în robotică.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 335. Exacte: 335. Timp de răspuns: 197 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo