Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "sneak" în română

Caută sneak în: Definiție Conjugare Sinonime

Sugestii

592
sneak up 502
494
168
sneak off 123
I can sneak Aaron past, right out to Monroe.
Eu pot strecura Aaron trecut, dreptul de a Monroe.
Not just anyone can sneak up behind me.
Nu oricine se poate strecura în spatele meu.
How can you let the police sneak into our den.
Cum poți lăsa poliția se strecoare în groapa noastră.
We need to sneak through the hospital to avoid them.
Trebuie să se strecoare prin spital pentru a le evita.
We'll never sneak that much lye into the yard.
Nu vom strecura că mult leșie în curte.
I could sneak you into Baba Yaga's cottage.
Te pot strecura în coliba Babei Yaga.
He could sneak up on you and...
Se poate strecura lângă tine și...
That empty apartment would be the perfect place for us to sneak away to.
Acel apartament gol ar fi locul perfect unde ne-am putea strecura.
A gentleman does not sneak into a woman's bedroom.
Un domn nu se strecoare în dormitorul unei femei.
We need to sneak into Argentina.
Trebuie să ajungem în Argentina fără să ne vadă nimeni.
Before Louis arrives, sneak Cardinal Sforza out of town.
Înainte de venirea lui Louis, scoate-l afară din oraș pe ascuns pe Cardinal Sforza.
Mason helps Will sneak into the evidence vault.
Mason Îl ajută pe Will să se furișeze În seiful cu dovezi.
There's nothing brave about sneak attack or the people behind them.
Nu e nimic curajos să te furișezi și să ataci oamenii pe la spate.
No. Maybe it's a sneak preview.
Nu, poate rulează în avanpremieră.
No, but you can sneak one in.
Nu, dar poți să o aduci pe furiș.
Friends don't sneak into each other's bedrooms to surprise them.
Prietenii nu se furișează în dormitorul celuilalt pentru a-i lua prin surprindere.
Perhaps... if you were a sneak...
Probabil... dacă tu ești un șarpe.
We can sneak into his apartment and get the negatives.
Putem sa ne furișam în apartamentul lui și sa luam negativele.
And then one night, she saw him sneak into my room.
Apoi, într-o noapte, ea l-a văzut strecurându-se în camera mea.
You should sneak down and kiss him.
Ar trebui să te strecori și să-l săruți.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 1980. Exacte: 1980. Timp de răspuns: 116 ms.

sneak up 502
sneak off 123

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo