Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "stepping stone" în română

piatră de hotar
treaptă
trambulină
preliminar
piatră de temelie
etapă preliminară
prim pas
rampă de lansare
pas cu pas de piatră
It's a stepping stone to office.
Este o piatră de hotar pentru birou.
This is just a stepping stone.
Este doar o piatră de hotar.
But actually it's a stepping stone to the red planet, to Mars.
Dar de fapt este o treaptă către planeta roșie, Marte.
I know. believe me, it's merely a stepping stone.
Știu, dar e o simplă treaptă pentru mine.
Ultimately, asteroids may be a stepping stone by which we can, one day, leave the entire solar system.
În cele din urmă, asteroizii sunt trambulina care într-o zi, vor pleca din întregul sistem solar.
I've never been more than a stepping stone in your eyes.
Nu am fost niciodată altceva decât o trambulină pentru voi.
It's really just a stepping stone, though.
Este într-adevăr doar o piatra de hotar, totuși.
A cult film from the '70s, it was intended to be the stepping stone for Masterson's big comeback.
Un film din anii 70 ce era destinat să fie piatra de hotar pentru uriașa revenire a lui Masterson.
Each of the seals is like a stepping stone
Fiecare sigiliilor este ca o piatra de hotar
The white continent as a stepping stone to the red planet
Continentul alb ca o piatră de hotar pe planeta roşie
It would be insufferable if this amendment and its idea of selecting embryos were to become a stepping stone to a new ethics in Europe.
Ar fi inacceptabil ca acest amendament şi ideea sa de selectare a embrionilor să devină o piatră de hotar pentru o nouă etică în Europa.
No, Howard said that the arc reactor was a stepping stone to something greater.
Nu, Howard a spus că reactorul a fost o piatră de hotar pentru ceva mai mare.
From the beginning, you've seen this as a stepping stone to power in and of itself.
De la început, ai văzut aceasta ca o trambulină spre putere.
It's the second And possibly the most important stepping stone On humanity's journey to the stars.
Este a doua și posibil cea mai importantă piatra de hotar în călătoria umanității către stele.
"A stepping stone to stardom." I read that in a magazine.
"O piatră de hotar pentru firmamentului." Am citit într-o revistă că.
Music for me is the stepping stone... of success.
Muzica pentru mine este preliminar... de succes.
This is not a stepping stone for me.
Aceasta nu este o piatra de temelie pentru mine.
Kessin is just a stepping stone.
Kessin nu e decât o etapa.
We'll have to turn a stumbling block into a stepping stone.
Atunci ar trebui sa transformam obstacolul într-o piatra de temelie.
But I will also offer him a stepping stone to the world.
Dar eu îl va oferi, de asemenea, o piatră de temelie a lumii.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 162. Exacte: 162. Timp de răspuns: 88 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo