Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "territory" în română

Sugestii

You're backsliding into some anxiety-provoking territory.
Ai ajuns pe un teritoriu care îți provoacă neliniști.
Thrace is 700 miles away through hostile territory.
Tracia este la 1.100 de km depărtare, printr-un teritoriu ostil.
We must be in dark territory.
Trebuie să fim într-o "zonă închisă".
Every paper in the territory has got an editorial.
Fiecare ziar din zona are un editorial.
Everybody in this territory's after us.
Toți cei din ținutul ăsta sunt pe urmele noastre.
That's Sioux territory, Jessie.
Pasul Diavolului? Acele este teritoriu Sioux, Jessie.
Now this looks like hammerhead territory.
Acum, acest lucru arata ca ciocan teritoriu.
Ring-tails once covered much wider territory in Madagascar.
Aceasta specie a acoperit o dată un teritoriu mult mai vast în Madagascar.
We're carefully treading on dangerous territory.
Suntem foarte atenți, călcăm pe un teritoriu periculos.
Best way to avoid confrontation in hostile territory.
Cel mai bun mod de a evita confruntările într-un teritoriu ostil.
You can venture into unknown territory.
Poți să te aventurezi pe un teritoriu necunoscut.
This entire territory requires a clear and well-defined message.
Întreg acest teritoriu are nevoie de un mesaj clar și bine stabilit.
This network is probably forming other cells on the territory.
Această rețea, probabil, formează alte celule în teritoriu.
We're now in scary territory.
Acum ne aflăm pe un teritoriu înfricoșător.
It will take place in the Pale of Calais. English territory.
Va avea loc în Pas de Calais, teritoriu englez.
This is dead hero territory, man.
Acesta este teritoriul eroului dispus să moară, omule.
And nowhere near Los Espectros territory.
Și n-a fost aproape de teritoriul Los Espectros.
Balaclava's four miles inside enemy territory.
Balaclava se află la 6 km în interiorul teritoriului inamic.
There your territory ends and mine begins.
Aici teritoriul tău se termina și începe al meu.
My hunch is they are moving their territory North.
Banuiala mea este ca ei sunt în mișcare pe teritoriul lor de Nord.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 12804. Exacte: 12804. Timp de răspuns: 331 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo