Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "territory took" în română

The wife of the last scientist who was here... weighed 180 pounds of pure muscle... had a good start on a mustache... and every time she spoke to her husband... every lion in the territory took off.
Soția ultimului savant care a fost aici, . avea 90 kg de mușchi, . îi creștea mustața. și în fiecare moment îi raporta soțului ei. orice leu care încălca teritoriul...

Alte rezultate

I brought an axe over here so somebody came on our territory and took one.
Am adus un topor aici, cineva a venit pe teritoriul nostru și ni l-a luat.
you walked through our unprotected territory and took nothing.
Ați trecut prin zonele neprotejate și n-ați luat nimic.
That was Russian territory then before Elias took it all over.
Era teritoriu rusesc atunci, înainte ca Elias să îl ia pe tot.
Before the 15th day of each month each isoglucose-producing undertaking shall communicate to the Member State on whose territory production took place the quantities, expressed as dry matter, actually produced during the preceding calendar month.
Fiecare întreprindere producătoare de izoglucoză comunică statului membru pe teritoriul căruia a fost realizată producția sa, înainte de data de 15 a fiecărei luni, cantitățile, exprimate în substanță uscată, produse efectiv în decursul lunii calendaristice precedente.
All operations shall be the subject of a report to the authorities of the Contracting Party in whose territory they took place;
Toate operațiunile fac obiectul unui raport prezentat autorităților părții contractante pe al cărei teritoriu au avut loc;
Remember how we felt about the guy that went deep into enemy territory, took care of business with extreme prejudice, and made his way out in one piece?
Amintește-ți ce ziceam despre un tip care intră în teritoriul inamic, lichidează pe cine trebuie și se întoarce viu și nevătămat.
A Federico, called "cripple", killed Messina and took his territory.
Un Federico, numit "infirm", ucis Messina și a teritoriului său.
The total amount of the aid referred to in paragraph 1 shall be granted on application by the undertakings which have refined the sugar concerned to the competent authorities of the Member State in whose territory the refining took place.
Suma totală a ajutorului menționat la alineatul (1) se acordă în urma solicitării de către întreprinderile care au rafinat zahărul în cauză, iar cererile sunt depuse la autoritățile competente din statul membru pe teritoriul căruia a avut loc procesul de rafinare.
THE DEMAND THE RETURN OF ALL THE TERRITORY WE TOOK FROM THEM.
Cer să le fie înapoiate teritoriile pe care le-am luat de la ei.
Well, after General Houston quit being governor of Tennessee, is it true that he lit out for the territory, took up with a Cherokee squaw, and stayed drunk for five years?
După ce General Houston a renunțat la funcția de guvernator al statului Tennessee, a părăsit teritoriul, s-a înhăitat cu o indiancă tânără, și nu s-a trezit din beție timp de 5 ani?
The authorities of the Contracting Party from which the surveillance officers have come shall, when requested by the authorities of the Contracting Party in whose territory the surveillance took place, assist the enquiry subsequent to the operation in which they took part, including judicial proceedings.
Autoritățile părții contractante de unde au venit funcționarii care efectuează supravegherea sprijină, dacă sunt solicitate de autoritățile părții contractante pe al cărei teritoriu s-a desfășurat supravegherea, ancheta care urmează operațiunii la care au participat, inclusiv procedura judiciară.
A You took their territory.
She took advantage because she knows you're stretched over two territories.
Ea a profitat pentru că știe Vă sunt întinse peste două teritorii.
No way Leshawn took over a territory that big without dropping bodies.
Nu e posibil ca Leshawn să fi pus mâna pe un zona așa mare fără să facă victime.
But as they took me deeper into rebel territory... it was clear they wanted something.
Dar când ei m-au dus mai adânc în teritoriul rebelilor... era clar ca ei doresc ceva.
The fest took place on the territory of Moldexpo, where sports fans and...
Evenimentul s-a desfășurat pe teritoriul Moldexpo, unde s-au reunit amatorii sportului și adepții...
We took over that territory from Joe Saltas at the end of last October... and right away things got better.
Am preluat acel teritoriu de la Joe Saltas anul trecut, la sfârșitul lui octombrie, și imediat lucrurile au început să meargă mai bine.
Junior here took it upon himself to make unlawful incursions into county territory that was marked for my people.
Micuțul și-a permis să facă incursiuni ilegale în teritoriile din County date băieților mei.
A link shall always be regarded as significant where the conduct or its substantial part which gives rise to the criminal offence took place in the territory of another Member State.
O legătură este întotdeauna considerată ca fiind semnificativă atunci când fapta sau o parte substanțială din aceasta, care a dus la săvârșirea infracțiunii, a avut loc pe teritoriul unui alt stat membru.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 49. Exacte: 1. Timp de răspuns: 179 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo