Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "was compiled jointly" în română

This handbook, which was compiled jointly by several transport research institutes, can be used, amongst other factors, to determine eligible costs.
Acest manual, pregătit în comun de mai multe institute de cercetare în domeniul transporturilor, poate fi utilizat, printre alte instrumente, pentru a determina costurile eligibile.

Alte rezultate

The municipal enterprise Spaţii Verzi, the administration of the Botanical Garden and the Dendrarium Park have jointly compiled a list of trees that need to be replaced, and selected places where the new trees should be planted.
Împreună cu serviciul municipal Spații Verzi, Grădina Botanică și parcul Dendrariu, a fost întocmită o listă a copacilor, care trebuie substituiți și, de asemenea, au fost selectate locurile pentru eventuala plantare.
The following table was compiled from the information provided by Italy.
Următorul tabel a fost compilat din informațiile furnizate de Italia.
Displaying data at a larger scale than it was compiled for.
Afișarea datelor la o scară mai mare decât cea reținută în momentul realizării.
Particularly if it was compiled by one of these gizmos.
Aparatele astea o să prindă criminalul.
The 250 page report was compiled by me showing that the vaccine safety studies for MMR in particular, were lamentable.
Raportul de 250 de pagini a fost redactat de mine arătând că studiile privind siguranța vaccinului pentru MMR în special, au fost lamentabile.
The Kasztner list was compiled on purpose like a Noah, Noah's Ark.
Lista Kasztner a fost făcută special ca o arcă a lui Noe.
The list was compiled by renowned British Guardian magazine, and its annual choice has a long tradition and exceptional reputation.
Lista top este compilat de revista prominentă britanică Guardian, iar alegerea lor anuală de cele mai dorite destinaţii are tradiţie îndelungată şi reputaţie remarcabilă.
The Report was compiled by the Independent Journalism Center based on Moldovan and international media reports on herein mentioned cases of abuses against journalists.
Raportul a fost întocmit de Centrul Independent de Jurnalism, în baza informaţiilor prezentate în presa din Republica Moldova şi internaţională privind cazurile menţionate de abuz asupra jurnaliştilor.
NACE Rev. 1 is a four-level nomenclature of activities which was compiled in 1990.
Acesta este un nou nomenclator de activități pe patru niveluri elaborat în 1990.
Data obtained by telegraph was compiled from reports that were filed with the lottery shops and machine owners. Lotería Citer a trade secret except to state Open Records Act in decline for a publisher of individual shops.
Datele obținute prin telegraf a fost compilate din rapoarte care au fost depuse la magazinele de loterie și proprietarii de mașini. LOTERIA Citer un secret comercial cu excepția statului Records Act Open in declin pentru un editor de magazine individuale.
It is appropriate to provide for an accelerated procedure for re-submission and peer review in cases where the dossier was compiled and discussed recently.
Este adecvat să se asigure o procedură accelerată de retransmitere și evaluare reciprocă în cazurile în care dosarul a fost întocmit și luat în discuție recent.
(Thanks to PokerNews for the live updates from which this information was compiled.)
(Mulţumim PokerNews pentru actualizările live care sunt sursa acestor informaţii.)
A comprehensive guide to pot plants and tub plants including how to keep them over the winter was compiled by GARDENA gardening experts and published in 2003 by KOSMOS in Stuttgart.
Un ghid cuprinzător cu privire la plantele din ghiveci, inclusiv cum să le păstrăm peste iarnă, a fost realizat de experţii în grădinărite de la GARDENA şi publicat în 2003, la Stuttgart, de editura KOSMOS.
This report was compiled by comparing flight logs produced by Portuguese authorities, information from the US Department of Defence showing dates of arrival of prisoners at Guantanamo Bay, and unclassified testimony from many of the prisoners themselves.
Pentru alcătuirea acestui raport s-au comparat orare de zbor furnizate de autorităţile portugheze şi informaţii provenind de la Ministerul Apărării din Statele Unite privind datele de sosire a prizonierilor la Guantanamo Bay, precum şi mărturii publice făcute de mulţi dintre prizonieri.
In this respect, as stated in recital (7)(a) of the provisional Regulation, it is confirmed that the data reported by the complainant was compiled from both of its production sites.
În această privință, astfel cum se menționează la considerentul 7 litera (a) din regulamentul provizoriu, se confirmă faptul că datele furnizate de reclamant includeau informații de la ambele centre de producție ale acestuia.
that the ship recycling plan was compiled in accordance with Article 7(2) of Regulation (EU) No 1257/2013; and
planul de reciclare a navei a fost compilat în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013; și
This article was compiled from three articles published in Max Planck Research: Meier (2010), Hergersberg (2010) and Wengenmayr (2010).
Acest articol se bazează pe trei articole publicate înMax Planck Research: Meier (2010), Hergersberg (2010)şiWengenmayr (2010).
The next film was compiled from over 100 hours of recording high definition recorded by the Company British Cryptozoology.
URMĂTORUL FILM A FOST ALCĂTUIT DIN PESTE 100 DE ORE DE ÎNREGISTRĂRI VIDEO LA CALITATE HD, FILMATE DE CĂTRE SOCIETATEA BRITANICĂ DE CRIPTOZOOLOGIE.
The first reliable recipes appeared in the Cuaderno de confitería, which was compiled by Luis Bartolomé de Leybar around 1838, and El confitero y el pastelero, a book by Eduardo Merín which was very useful for cooks, innkeepers and confectioners.
Primele rețete demne de încredere se găsesc în Cuaderno de confitería compilat de Luís Bartolomé de Leybar în jurul anului 1838, precum și în El confitero y el pastelero, o carte de Eduardo Merín foarte utilă pentru bucătari, cofetari și hangii.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 23. Exacte: 1. Timp de răspuns: 131 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo