Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "entretien" în română

Caută entretien în: Definiție Sinonime

Sugestii

Arriva prévoit cependant une augmentation des coûts d'entretien.
Pe de altă parte, Arriva prevede o creștere a costurilor de întreținere.
Équipe d'entretien requise, section trois.
Echipajul de întreținere este chemat, în sectorul 3.
C'est ton premier entretien depuis ton diplôme.
Sarah, este primul tău interviu de când ai terminat facultatea, și ești nervoasă.
J'ai 5 élèves qui attendent un entretien.
Am cinci absolvenți de la Cypress care abia așteaptă să dea un interviu.
Limitations de vitesse saisonnières et entretien hivernal en Finlande
Limitele de viteză şi întreţinerea pe timp de iarnă în Finlanda
Les autorités locales sont responsables de l'entretien hivernal dans les zones urbaines.
Autorităţile locale sunt răspunzătoare de întreţinerea pe timp de iarnă în zonele urbane.
Cet entretien fait exploser mon compte Twitter.
Contul meu Twitter e plin de mesaje legate de acest interviu.
J'ai hâte de notre entretien profond.
Realizez un interviu calitativ, în care încerc să arunc o privire de ansamblu.
Il va avoir un entretien télévisé.
Se pregătește pentru a acorda un interviu televizat.
Toute relation a besoin d'entretien.
În final, orice relație are nevoie de întreținere.
Les rapports d'entretien du bateau.
Înregistrările cu lucrările de întreținere de la iaht.
Ils appellent l'entretien, nous entrons.
Ei au pus un apel de întreținere afară, l-am apuca.
Zooey doit déchirer à son entretien.
Zooey trebuie să fie atentă la acel interviu acum.
Bien, cet entretien est terminé.
Ei bine, acest interviu este de peste.
Définitivement un entretien que tu veux éviter.
E evident un interviu peste care vrei să sari.
L'expérience doit être pratique et concerner une partie représentative des tâches d'entretien d'aéronefs.
Experiența trebuie să fie de natură practică și să implice o selecție reprezentativă de sarcini de întreținere a aeronavelor.
L'entité fournit aussi certaines prestations connexes telles que l'entretien et l'assistance.
De asemenea, MSS Business furnizează anumite servicii asociate, cum ar fi serviciile de întreținere și de asistență.
L'organisation doit avoir arrêté une procédure pour envoyer les wagons de fret à l'entretien en temps voulu.
Organizația trebuie să dețină o procedură pentru trimiterea vagoanelor de marfă pentru întreținere în timp util.
Ce format doit être actualisé de façon à comporter d'autres informations sur les entités chargées de l'entretien.
Acest format trebuie actualizat pentru a include informații suplimentare privind entitățile responsabile cu întreținerea.
L'entité chargée de l'entretien précédente est déchargée de ses responsabilités dès lors qu'elle est rayée du registre national des véhicules.
Precedenta entitate responsabilă cu întreținerea este scutită de responsabilități atunci când este eliminată din registrul național al vehiculelor.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 5919. Exacte: 5919. Timp de răspuns: 158 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo