Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "împrumute" în engleză

borrow lend loan
borrowing
borrowed
loaning
lending

Sugestii

Vor fi bucuroși să-ți împrumute unul.
I know they'd be more than happy to let you borrow one.
Trebuie doar sã împrumute laboratorul agentului Patterson.
I just need to borrow Agent Patterson's lab.
Epstein refuză să ne împrumute banii.
What? - Epstein refuses to lend the money.
Poliția portuară poate să ne împrumute o ambarcațiune.
Port police can lend us a boat, we need just ask.
Ai vreun amic care să-ți împrumute una?
Got a friend that can loan you one?
Vom trimite un ofițer sã împrumute fotografii și video.
We'll send an officer to borrow your photographs and video.
În noaptea anterioară venise să împrumute niște cafea.
She came over to borrow some coffee the night before.
N-ar trebui să împrumute dacă ar comercializa.
He wouldn't have to borrow if he'd commercialized.
Chiar vroia să împrumute revista Heat.
He actually did want to borrow the copy of Heat.
El vrea doar să împrumute căruța câteva zile.
He just wanted to borrow the wagon for a couple of days.
L-am rugat sã-mi împrumute câteva cãrți pentru tine.
I asked him to allow me to borrow some books for you.
Am venit să împrumute confort soldați.
I've come to lend comfort To the soldiers.
Și cere să împrumute o ceașcă de voi doi.
Well, I'll call your C.O. and ask to borrow a cup of the two of you.
Trebuie să ceri d-lui Bingley să-ți împrumute trăsura.
You must ask to borrow Mr. Bingley's carriage.
Regele însuși vrea să ne împrumute propria barjă.
The king himself wants to lend us his own barge.
Venise să împrumute camera mea video.
She came over to borrow my video camera.
Ai vrut să-ți împrumute ceva sau...
Did you want me to lend you something or...
Îi place să împrumute lucruri oamenilor.
He loves for people to borrow his things.
Jackie, lasă-mă să împrumute zece dolari.
Jackie, let me borrow ten dollars.
Probabil a avut nevoie de bani și a fost prea orgolios să împrumute.
He probably needed money and was too proud to borrow.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 730. Exacte: 730. Timp de răspuns: 111 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo