Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "în domeniul" în engleză

Sugestii

Suntem cercetători în domeniul fenomenelor parapsihologice.
We're researchers in the field of psychic phenomena.
Aceasta fotografie reprezintă excelența în domeniul superiorității.
This photo represents excellence in the field of superiority.
Nell e expertă în domeniul dispozitivelor controlate prin radio.
Nell is an expert in the field of radio controlled aircraft.
În ciuda mare progres în domeniul științei.
Despite the great breakthrough in the field of science.
Scopul directivei este să îmbunătăţească cooperarea administrativă în domeniul fiscal.
The aim of the directive is to improve administrative cooperation in the field of taxation.
BIOTICA este o organizatie activa in domeniul conservatii biodiversitatii.
BIOTICA is an organization very active in the field of biodiversity conservation.
Chris McKay este un gigant în domeniul astrobiologiei.
Chris McKay is a giant in the field of astrobiology.
Promovarea cooperării regionale în domeniul învățământului superior.
Promote the regional cooperation in the field of higher education.
Consolidarea capacității instituționale, administrative și financiare în domeniul sănătății publice.
Strengthen the institutional, administrative and financial capacity in the field of public health.
150000 EUR în domeniul bunăstării animalelor.
EUR 150000 in the field of animal welfare.
Multe îndeletniciri sunt necesare în domeniul investigării crimelor...
Many skills are required in the field of criminal investigation...
Poate pentru ca nu este în domeniul antropologiei.
Maybe because it's not in the field of anthropology.
Oferim servicii în domeniul mediului pe baza unei abordări integrate.
We provide consultancy services in the field of environment, based on an integrated system approach.
Politica universităţii în domeniul calităţii vizează atingerea tuturor acestor obiective.
The policy of the university in the field of quality aims at reaching all these objectives.
Premiul baroului pentru activitate susținută în domeniul protecției mediului...
The State Bar Association award for sustained excellence in the field of environmental...
Personal instruit în domeniul patrimoniului cultural.
Staff trained in the field of cultural heritage.
Consiliul şi Parlamentul semnează programul Socrates în domeniul educaţiei.
The Council and the Parliament sign the Socrates Programme in the field of education.
Eu lucrez pentru NSA în domeniul comunicațiilor.
I work for the NSA in the field of communications.
Institutul coordoneaza activitate doctorala in domeniul matematica.
Our institute coordonates Ph.D. theses in the field of mathematics.
Sprijinirea întreprinderilor agricole în domeniul comercializării la nivel comunitar.
To provide support to agricultural undertakings in the field of marketing within the Community.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 27502. Exacte: 27502. Timp de răspuns: 245 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo