Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "încălcarea proprietății" în engleză

trespassing
trespass
Până te împușc accidental pentru încălcarea proprietății.
You have ten seconds... until I accidentally shoot you for trespassing.
Este doar vandalism și încălcarea proprietății.
It's, like, vandalism and trespassing.
Singura infracțiune aici e încălcarea proprietății.
I think you'll find the only offence here is trespass.
Opunere la arestare, încălcarea proprietății, obstrucție.
Charged me with resisting arrest, trespass, obstruction.
Pentru Tom, încălcarea proprietății și celelalte legi nu se aplicau vânătorilor de comori.
To Tom, trespassing and other laws didn't apply to treasure hunters.
Vreau ca toată lumea să fie arestată pentru încălcarea proprietății.
I want this entire house arrested for trespassing.
Astea sunt apeluri săptămânale la 911 furt, vandalism, încălcarea proprietății.
Those are weekly calls to 911 - burglary, vandalism, trespassing.
Dan Granger, student la Universitatea Dade, arestat pentru încălcarea proprietății și furturi minore.
Dan Granger, student at Dade University, priors for trespassing and petty theft.
Sunt norocos ca tipul nu m-a arestat pentru incalcarea proprietatii.
I'm lucky the guy didn't try to arrest me for trespassing.
Altfel, sunteți în pericol de arestare pentru încălcarea proprietății.
Otherwise, you run the risk of getting arrested for trespassing.
Știri rău... amendă pentru încălcarea proprietății 500 de dolari, fiule.
Worse news... fine for trespassing's $500, son.
Moartea femeii n-are legătură cu încălcarea proprietății.
Woman's death has nothing to do with your trespassing.
S-ar putea chiar să-ți dea o amendă pentru încălcarea proprietății.
They may even issue you a ticket for trespassing.
E vorba doar de încălcarea proprietății până când găsești stick-ul.
It's only trespassing until you find the drive.
I-a certat luându-i apărarea lui Quasar Kid și i-a arestat pentru încălcarea proprietății.
He scolded them in defense of The Quasar Kid and had them arrested for trespassing.
Ei bine, pentru început tocmai ai mărturisit încălcarea proprietătii private și vandalism.
Well, for starters, you just confessed to trespassing and vandalism.
Tipul ăsta are probleme mai mari decât încălcarea proprietății.
This guy's got bigger problems than trespassing.
Atunci șterge-o de aici sau te arestez pentru încălcarea proprietății.
Then get your nag out of here or I'll have you arrested for trespassing.
Știi... În culturile civilizate, asta se cheamă încălcarea proprietății.
You know, in civilised cultures, that's called trespassing.
Vandalizarea proprietăților orașului... încălcarea proprietății... instigarea la nesupunere prin răspândirea de minciuni.
Vandalizing city property, trespassing, instigating disobedience by spreading lies.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 130. Exacte: 130. Timp de răspuns: 128 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo