Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "încalcă" în engleză

break violate breach breaking infringe violating infringing bend
breaching
violated
infringed
disobey
violators
goes against
go against

Sugestii

Voi încălca toate regulile din cărticica ta.
I'll break every rule in your little book.
Dar nu-mi voi încălca jurământul de loialitate către Flotă.
But I will not break my oath of loyalty to Starfleet.
Atacând Pământul, ați încălca pactul cu Highfather.
But an attack on Earth would violate your pact with Highfather.
Activitățile tale din închisoare încalcă statutul RICO.
Your business activities from prison violate the RICO statute.
Propunerile privind guvernanța economică încalcă în mod clar principiul subsidiarității.
The economic governance proposals are clearly in breach of the principle of subsidiarity.
Putem doar spera acestea nu încalcă apărarea mea.
We can only hope they do not breach my defenses.
Prin urmare, acesta nu încalcă libertatea religioasă.
Therefore, it does not violate the freedom of religion.
Nu-mi plac oamenii care își încălca promisiunea.
I don't like people who break their promise.
Oamenii isi incalca promisiunile tot timpul.
"You promise." People breaK their promises all the time.
Acceptarea acestui fapt ar încălca principiile Cartei drepturilor fundamentale.
Accepting this would violate the principles of the Charter of Fundamental Rights.
M-aș mira să poată încălca Amendamentul patru.
If you're allowed to violate the fourth amendment, I would be very surprised.
Dar nu putem încălca continuitatea spectacolului.
But we can't break the continuity of the show.
Ar încălca acordul meu cu Agenția.
It would violate my agreement with the Agency.
Cred că ar încălca meu sarcină.
I think that would violate my primary assignment.
Doar dacă își încalcă cuvântul dat.
Only if they break their word with me.
Când încalcă inima cuiva așa, universul isi amintește.
When you violate someone's heart that way, the universe remembers it.
Nu pot încălca promisiunea, domnul Morgan.
I couldn't break that promise, Mr Morgan.
Și vom încălca vreo cinci legi federale.
And break about five federal statutes in the process.
Keller n-ar încălca niciodată regulamentul Jocurilor.
Keller would never violate The code of the games.
voi încălca vreun protocol al navei?
would that violate your ship's protocol?
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 2694. Exacte: 2694. Timp de răspuns: 89 ms.

încălca 891
incalca 163

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo