Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "încalcă teritoriul" în engleză

încalcă teritoriul în fiecare zi.
Toți cei care vă încalcă teritoriul sunt închiși?
Does everyone that violates your territory get thrown into a place like this?
Poate, dar rareori încalcă teritoriul Federației și trag asupra navelor federate fără motiv.
That may be true, but they rarely enter Federation space and fire on Federation vessels without reason.
Moartea îi va urma pe cei care încalcă teritoriul.
Death will follow those who trespass.
Atât de mult încât nu îi încalcă teritoriul.
So much so that they will not enter his territory.
? Nu-ți voi mai încălca teritoriul?
I won't tread your turf no more
Eu știam că vom încălca teritoriul familiei Cullen.
This is supposed to be... Cullen territory.
Bandele îi ucid pe cei care le încalcă teritoriul, nu cetățeni oarecare, prin tot orașul.
Gangs will kill you if they encroach on your territory, Not random people all over the city.
Probabil că a văzut pe Tom ca a încălca teritoriul său
It probably saw Tom as encroaching on its territory
Dacă reușim să ajungem la un acord, va însemna că Yakuza nu-mi va mai încălca teritoriul.
If we settle, it means no more Yakuza trespassing into this area.
Este generos cu cei care sunt atenți cu el, dar dacă cineva îi încalcă teritoriul, îi distruge într-o secundă.
He is generous with those who are nice to him... but if anyone crosses his path, he destroys them in no time.
Cum crezi c-ar reacționa Ricky dacă un intrus i-ar încălca teritoriul?
What do you think Ricky over here would do if an interloper encroached on his territory?
Nu glumesc niciodată când Magii încalcă teritoriul Breslei mele!
I never joke when Mages trespass in my Guild!
Soția ultimului savant care a fost aici, . avea 90 kg de mușchi, . îi creștea mustața. și în fiecare moment îi raporta soțului ei. orice leu care încălca teritoriul...
The wife of the last scientist who was here... weighed 180 pounds of pure muscle... had a good start on a mustache... and every time she spoke to her husband... every lion in the territory took off.
Nu trebuie să ne spui când accepți un client nou... acum ești partener dar când asta încalcă teritoriul ocupat de "Chumhum"...
Now, you don't have to tell us when you take in a new client... you're a partner now... but when it infringes on territory occupied by Chumhum...
Napasta o pandeste pe creatura care-i incalca teritoriul.
And woe betide the creature who steps into his garden.
Nu prea îi agreez pe cei care îmi încalcă teritoriul, prieteni.
Joey don't rightly appreciate trespassers, mates.

Alte rezultate

În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru are motive de a crede că o agenție de rating al creditelor care își desfășoară activitatea pe teritoriul său încalcă obligațiile care decurg din prezentul regulament, aceasta informează autoritatea competentă a statului membru de origine.
Where the competent authority of a Member State has grounds for believing that a registered credit rating agency acting within its territory is in breach of the obligations arising from this Regulation, it shall inform the competent authority of the home Member State.
Știu al cui este teritoriul pe care îl încălca.
I know whose territory he was stepping on.
Știu al cui este teritoriul pe care îl încălca.
It is in the territory of who he was.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 30. Exacte: 17. Timp de răspuns: 130 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo