Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "țigla" în engleză

tile
shingle
tiling
tigla

Sugestii

țiglă 91
Melepreferate, rece țiglă, umed.
My favorite, cold, wet tile.
O altă țiglă trebuie să fi căzut de pe acoperiș astă-noapte.
Another tile must have come off the roof in the night.
Dacă tot ești aici, cred că am o țiglă desprinsă pe acoperiș.
As long as you're here, I think there's a loose shingle on my roof.
Pentru tine, spata la țigla.
To you, chateaubriand on a shingle.
Îmi place munca țiglă aici, prea vă mulțumesc.
I love the tile work here, too Thank you.
Tyrone sparge prima țiglă pentru Espada.
Tyrone breaks the first tile espada.
Benry sparge a 4-a țiglă pentru Espada.
Benry breaks the fourth tile for espada.
Să prezinte trei pași până când vă simțiți țigla sub picioarele tale.
Come forward three steps until you feel the tile under your feet.
Uite, e micul cip din țiglă de când taie brațul.
Look, there's the little chip in the tile from when you cut your arm.
Avem acoperișuri de țiglă colorată, străzi pavate și câmpuri bogate.
We have colourful tile roofs, typical cobblestone streets, and very rich fields.
Salt în jurul piramidei ca structura şi să încerce să schimbe toate culorile ţiglă.
Jump around the pyramid like structure and try to change all of the tile colors.
La Apulum a fost descoperită de altfel şi o ţiglă cu reprezentarea unui gladiator.
One can also consider the tile with a representation of a gladiator that was discovered in Apulum.
Remake al jocului clasic Shanghai cu țiglă excelent set
Remake of the classic Shanghai game with excellent tile set
Este o țiglă crăpată pe acoperiș.
There's a cracked tile up on the roof.
Care face o țigla buna pe partea dreapta
That makes a good tile on the right hand
E o țigla ceramica, mexicana, tare, rece.
It's this very cold, hard, Mexican ceramic tile.
Și eu aș renunța la țiglă mea finală acum.
And I would discard my final tile now.
Ei bine... eu știu un producător de țiglă personalizat.
Well... I do know a custom tile maker.
Numai după granit versus țiglă colaps această după-amiază.
Only after the granite versus tile meltdown this afternoon...
Pentru tine, spată la țiglă.
To you, chateaubriand on a shingle.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 253. Exacte: 253. Timp de răspuns: 90 ms.

țiglă 91

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo