Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "a le oferi" în engleză

to give them
to provide them
to offer them
of offering
to offering
deliver them
giving them
offering them
order to provide
of giving
to enable them
to assist them
providing them
Veti a le oferi un spectacol.
We're going to give them a show.
Ceea ce încerc să fac și împinge tot de artiști mele este de a le oferi ceva ce nu aștepți.
What I try to do and push all of my artists is to give them something they're not expecting.
O ultimă recomandare bună atunci când se utilizează funcții și metode este de a le oferi un bun mecanism de tratare a erorilor.
One last good recommendation when using functions and methods is to provide them with a good error handling mechanism.
Iată o șansă de a le oferi ceva nou.
Here's a chance to offer them something new.
Elizabeth. și ea are o tara mult mai mare de a le oferi.
Elizabeth. And she has a much bigger country to offer them.
Angajații trebuie să fie ținuți să informeze organele de conducere despre orice încercare din partea unui partener contractual de a le oferi cadouri sau divertismente.
Employees should be required to inform their management about any attempt by a counterparty to offer them such gifts or entertainment.
Am avea în cele din urmă o modalitate de a le oferi feedback, precum şi mijloacele de a acţiona in conformitate.
We would finally have a way to give them feedback, as well as the means to act on it.
Ai nevoie de a le oferi spa?
You need to give them space.
Guvernul e responsabil de a le oferi celor care suferă dreptate și libertate.
It will pay government to give those people who are suffering..." ...justice and liberty.
Fara Caterina, nu ai nimic stanga pentru a le oferi.
Without Caterina, you have nothing left to offer them.
Este vorba despre a le oferi oamenilor o alegere.
It's about giving people a choice.
Fac acest lucru pentru a le oferi algelor o doză egală de lumină.
The reason they do that is to give all their algae an equal dose of sunlight.
Obiectivul acesteia este de a le oferi clienților alternative eficiente la rețelele globale de publicitate.
The main objective is to offer our clients efficient alternatives for the global advertising networks.
Înainte de a le oferi un post, instituţiile organizează interviuri cu angajaţii potenţiali.
The Institutions interview potential employees before offering them a position.
Viziunea noastra este de a le oferi clientilor mai mult decat simple produse bancare.
Our vision is to provide to our clients more than mere banking products.
Avem responsabilitatea de a le oferi cetăţenilor informaţii bune şi clare.
It is our responsibility to give our citizens good, clear information.
Rămâne un singur subiect la care suntem fruntaşi, anume incapacitatea de a le oferi profesorilor noştri ajutorul necesar pentru a-şi dezvolta abilităţile.
So there's really only one area where we're near the top, and that's in failing to give our teachers the help they need to develop their skills.
George Sr. îl folosea mereu pentru a le oferi lecții copiilor.
George Sr. had always used him... to teach his children lasting lessons.
Ai spus Crăciun este de a le oferi.
You said Christmas is about giving.
Pentru privilegiul de a le oferi lor ceva bun.
You don't have to thank them... for the privilege of giving them something good.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 278. Exacte: 278. Timp de răspuns: 177 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo