Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "alge" în engleză

Vezi și: alge marine
Caută alge în: Definiție Sinonime

Sugestii

108
Eu vreau micuții înveliți în alge.
I want the baby, wrapped in seaweed.
Incrustat cu scoici, pești și alge.
And carved with shells, fish and seaweed.
Sugerez să recoltăm mostre de alge.
I suggest that we get these seawater and algae specimens.
Primul recipient conține licheni care se hrănesc cu alge.
This contains lichen, which eats algae.
Zece ani pentru a merge la păduri mari alge la care este excesivă.
Ten years to go from great kelp forests to that is excessive.
Puteți vedea doar mișcarea ochilor mic printre frunzele alge.
You can just see the little eye movement amongst the kelp fronds.
Cu toate acestea resturi de corali și alge au fost găsite în stomacurile acestor rechini-infirmier.
Although remnants of coral and algae have been found in the stomachs of nurse sharks.
Este un gen de alge coraline.
It's a genus of coralline algae.
Am nevoie ea sa m-ajute la cules de alge pentru supa.
I need her to help gather seaweed for soup.
N-am apreciat cât de pădurile devastate alge a devenit până când am văzut-o cu ochii mei.
I never appreciated just how devastated the kelp forests had become until I saw it with my own eyes.
Este această alge care dă corali culoarea și furnizează energie vitală prin fotosinteza.
It's this algae that gives the coral its colour and provides vital energy through photosynthesis.
Și ei photosynthesise de fapt, în același mod în care plantele și alge fac.
And they actually photosynthesise in the same way that plants and algae do.
Crabii soldați apar la reflux ca să recolteze alge microscopice din noroiul bogat...
Soldier crabs emerge on the falling tide to harvest microscopic algae from the rich mud...
E făcută din alge ce cresc în ocean.
It's made from an algae that grows in the ocean.
Ruloul cu alge elimină tot stresul.
Well, that seaweed wrap just slurps out the stress.
Scoici și alge sunt componente biologice care alcătuiesc nisip.
Shells and algae are biological components that make up sand.
E o piscină uriașă cu alge?
Is she a giant pool of algae?
Vina pe alge roșii sau amibe-mananca creier.
Blame it on red algae or brain-eating amoebas.
Durează mult să adun atât de multe alge.
It takes a while to collect this much seaweed.
Corpurile lor găzduiesc alte mii de organisme - alge fotosintetice care culeg energia direct din lumină soarelui.
Their bodies play host to thousands of other organisms - photosynthetic algae that harvest energy directly from sunlight.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 606. Exacte: 606. Timp de răspuns: 127 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo