Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "algele" în engleză

Caută algele în: Definiție Dicționar Sinonime
Nu avem multe în comun cu algele.
We have very little in common with algae.
Ambele, algele și krilul, prosperă în soarele verii.
Both algae and krill flourish in the summer sun.
Țeapă... Toată lumea știe că algele sunt moi.
Hoax... everyone knows seaweed is smooth.
Nu pot să trec peste chestia cu algele.
Can't get past the seaweed stuff.
Această aranjare a dinților le permite să răzuiască algele de pe corali și alte substraturi minerale.
This tooth construction enables them to rasp algae from coral and other rocky substrates.
Culoarea provine de la plante microscopice: algele.
The colour comes from microscopic plants: Algae.
Avem o mare problema cu algele.
I got a real algae problem back there.
Apele mai calde elimină algele verzi, hrana lor principală.
Warmer water wipes out green algae, their main food source.
Toate cu excepția cyanobacteria, sau algele albastre-verzui.
All except the cyanobacteria, or blue-green algae.
Pe aici, lumea face un desert din algele astea.
The people here do a dessert to seaweed.
Mai spune-i... că bărbații sunt ca algele.
You tell her men are seaweed.
Trece prin acele cărți ca algele prin colonul uman.
He goes through those books like seaweed through a human colon.
Mănâncă algele, și produc oxigen.
They eat algae, and they make O-2.
Moluștele bivalve precum midiile verzi și stridiile pot acumula cadmiu în mod similar cu algele marine.
Bivalve molluscs such as green shell mussels and oysters can accumulate cadmium similarly to seaweed.
Dicromatul de potasiu poate fi folosit, de asemenea, ca substanță de referință pentru algele verzi.
Potassium dichromate can also be used as a reference substance for green algae.
Ca de exemplu algele marine, si alte lucruri care sunt infricosatoare.
Like seaweed, and other things that are scary.
Când algele sunt incubate la 20 ºC cu iluminare continuă, este necesar un transfer săptămânal.
When the algae are incubated at 20 C with continuous illumination, a weekly transfer is required.
Prezentul capitol stabilește norme de producție detaliate pentru algele marine.
This Chapter lays down detailed production rules for seaweed.
Dacă nu pui clor în apă, obții fosfați, și algele se hrănesc cu fosfat.
If you don't put chlorine in, you get phosphates, and algae feeds on phosphate.
Mă scufund mai adânc dincolo de pietrele încrețite și algele negre către un abis albastru unde mă așteaptă un grup de pești argintii.
I'm going deeper past the wrinkled rocks and dark seaweed toward a deep blueness where a school of silver fish wait.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 216. Exacte: 216. Timp de răspuns: 97 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo