Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "chiosc de ziare" în engleză

newsstand
newspaper kiosk
newspaper stand
news kiosk
Tipul ăla a văzut Mallon situându-se printr-un chioșc de ziare.
That guy saw mallon hovering by a newsstand.
Puștiul are probleme mai multe decât un chioșc de ziare.
Kid's got more issues than a newsstand.
Aici nu este chioșc de ziare.
There is no newspaper kiosk and c.
El a pus cipul și detonatorul și după a ascuns un transmitator cu Bluetooth sub un chioșc de ziare în Fulton.
He planted the chip and the detonator and then he hid a Bluetooth transmitter under a newspaper kiosk on Fulton.
Un prieten a avut aici un chioșc de ziare.
A friend of mine used to have a newspaper stand here.
Oprește la un chioșc de ziare, vreau să iau o revistă instructivă.
Stop at a newspaper stand... I want to pick up an educational magazine.
E un chioșc de ziare pe strada 77.
There's a newspaper stand on 77th Street.
Lucra la un chioșc de ziare.
He used to work at a newsstand.
Poate cumpăra New York Times de la orice chioșc de ziare din tară, oricând.
I mean, he can buy The New York Times at any newsstand in the country any time he wants.
Desigur, el a doar bate pe un chioșc de ziare, dar încă.
Granted, he did just knock off a newsstand, but still.
Te văd la fiecare chioșc de ziare, pe autobuze și pe taxiuri.
You are staring out from every newsstand and bus and taxi.
Nu poți cumpăra ceva strict secret de la un chioșc de ziare din colt.
You can't buy a top secret at a corner newsstand.
Așa că la Salt Lake am găsit un chioșc de ziare unde se vindea "The London Times".
So at Salt Lake I found a newsstand which sold The London Times.
Am cumpărat ziarul de la un chioșc de ziare din afara orașului.
I bought Nevada papers by the bushel at an out-of-town newsstand.
Iar dacă nu, se găsește la fiecare chioșc de ziare din oraș.
If not, it's on every newsstand in town.
Ei bine, pentru că este o școală în apropiere de un chioșc de ziare de unde eu cumpăr de obicei The Times.
Well, because there's a school near the newsstand where you usually buy the Times.
Nu N'sa chioșc de ziare pe Eubank care are amândoi la ora 6 dimineața
There's a newsstand on Eubank that has both of them at 6 a.m.
Plus cu un tip la un chioșc de ziare de pe strada K.
Plus a guy at a newsstand on K Street.
Eu, de asemenea, de către păr sta - chioșc de ziare.
Me, too, over by the hair stand - newsstand.
Ce-ar fi să începem cu acest chioșc de ziare?
Why don't we start with this newsstand?
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 61. Exacte: 61. Timp de răspuns: 111 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo