Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Vezi și: o chitanță
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "chitanță" în engleză

receipt
bill
ticket
invoice
slip
receipted
IOU
I.O.U
note
voucher

Sugestii

Trebuie să returnez ăsta dar nu am chitanță.
I need to return this but I don't have the receipt.
Vreau chitanță pentru tot ce ia.
I need a receipt for everything he takes.
Am venit sa-ți dau ultima chitanța.
I just came by to give you a final bill.
Nu s-ar fi atins de chitanța aceea.
Homeowners incentives? I wouldn't touch that bill.
Dar această chitanță, semnată de pentru o tabacheră care a aparținut lui Alfred Sloane.
But this ticket, signed by you... was for a cigarette case that belonged to Alfred Sloane.
Ia chitanță pentru tot ce cumperi.
Get a receipt for everything you pay for.
Domnule doctor Harford, chitanța dvs.
Well, Dr. Harford here is your receipt.
Laboratorul n-a putut reface nimic de pe chitanță.
The crime lab wasn't able to restore anything on the receipt.
Când ai chitanță, îl arestăm.
When you have the receipt, I'll arrest him.
Pentru bani sau bunuri în natură, trebuie să eliberezi factură sau chitanța.
For money or goods in kind, you have to prepare an invoice or receipt.
Nu am chitanța, dacă pricepi.
There's no receipt, if you catch my drift.
Nu uita să semnezi chitanță, de data asta.
[Barry] Don't forget to sign the receipt this time.
Numele meu era pe chitanță, Sam Lucas.
My name was right on the receipt, Sam Lucas.
Dermot, voi face rost de chitanța aia pentru mama ta.
Dermot, I'll get that receipt for your mammy.
Pentru genul acesta de angajament nu primești chitanță.
This kind of job doesn't come with a receipt.
Iar dacă găsesc vreun bon sau chitanță dubioasă, e motiv pentru concediere.
And I find one receipt, one bar tab that's fishy, it's grounds for dismissal.
Nu, avem chitanța cărții dv de credit.
No, we have your credit-card receipt.
Nu am scris eu chitanța aia.
I didn't give that receipt.
Da fapt, i-ați dat această chitanță drei Bingum mai devreme.
In fact, you gave this receipt to Ms. Bingum earlier today.
Ba avem, dacă ne dă chitanță.
Yes we do, if he gives us a receipt.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 829. Exacte: 829. Timp de răspuns: 105 ms.

chitanța 388
chitanta 179

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo