Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "chitanțe de plată" în engleză

Am deschis portbagajul, nu era nimic înăuntru cu excepția unei chitanțe de plată pentru îngrășăminte de la McFadden.
We popped the trunk, nothing inside except a pay stub from McFadden's mulch.
In lipsa propunerii de achizitionare, acordul verbal sau simplele chitante de plata sunt considerate nule.
If the agreement of purchase is missing the verbal agreement or simple receipts of payment are considered void.

Alte rezultate

Adu chitanțe, state de plată, formularele 1099, W-2...
Bring your receipts, pay stubs, 1099s, W-2 -
Aceste documente trebuie să indice prețul produselor livrate și să fie însoțite de chitanțe sau de dovezi de plată.
This evidence shall show the price of the delivered products and shall be receipted or accompanied by proof of payment.
titularul permisului plătește suma prevăzută în factura sau facturile aferente taxei pentru resursele forestiere și/sau fondului pentru reîmpădurire și/sau valoarea aferentă taxelor de tăiere, iar funcționarul silvic districtual eliberează o chitanță sau chitanțe pentru această plată.
The permit holder pays the amount set out in the Forest Resources Fee and/or Reforestation Fund Invoice(s) and/or stumpage value and the district forestry official issues a receipt or receipts for this payment.
Bătrânul caută prin chitanțe de șase ore.
That old guy's been looking through receipts for six hours.
Aplicatia va permite gestionarea sabloanelor de tiparire pentru facturi, chitante, facturi cu chitanta, ordine de plata si foi de varsamant.
The application allows you to manage the printing layouts for invoices, receipts, invoices with receipt, purchase orders and payment bills.
Chitanțe de la magazin, chitanțe de mână, printuri de la cumpărături online.
Store receipts, handwritten receipts, print-offs of online purchases.
În chitanțe de credit scrise de Înălțimea Sa.
A note of credit drawn on His Lordship.
Pașaportul, chitanțe de la bancomat, bilete de călătorie.
Passport, credit card receipts, boarding passes...
Mai sunt și câteva chitanțe de taxi.
There are a couple of taxi receipts as well.
Mi-a arătat lista de apeluri, chitanțe de la hoteluri.
Showed me phone records, hotel receipts.
Acestea sunt chitanțe de prin tot orașul.
These receipts are from all over town.
Am primit de închiriere de mașini și chitanțe de hotel.
I've got car rental and hotel receipts.
Chitanțe de la închirieri auto pe cardul lui Mulder.
Car rental receipts on Agent Mulder's Visa.
Am un rezultat în privința acelor chitanțe de la benzinărie.
Okay, I just got a hit on those gas station receipts.
Ne vei semna trei chitanțe de datorie de 50 milioane.
You'll sign three IOUs for 50 million.
Sunt chitanțe de la Hotelul Four Seasons.
They're receipts from the Four Seasons Hotel.
Căutam în gunoiul cuiva după niște chitanțe de card.
I was combing through somebody's garbage looking for their credit card receipts.
Sunt unele chitanțe de la cea care ți-a furat identitatea.
These are the receipts from the person who stole your identity.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 10879. Exacte: 2. Timp de răspuns: 209 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo