Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "ciot" în engleză

Făceam recent ceva foarte îndrăznet dintr-un ciot.
I've recently been doing something very daring in a stump.
Uita-te ca un tânar ciot de copac walkin' pe aici.
Look like a young tree stump walkin' around here.
Și un sângeros parcare ciot în buzunar.
And a bloody parking stub in his pocket.
Fong prelucrate ciot. bilet care a fost găsit pe corpul lui Dana.
Fong processed the ticket stub that was found on Dana's body.
Burnet, acum, nu e omul cu toate viziunea un ciot putred.
Burnet, now, there's the man with all the vision of a rotten stump.
A observat alt mascul pândind din spatele unui ciot.
He's spotted another male lurking behind a stump.
Ele n-au găsit decât un ciot de lumânare, cu care și-au luminat drumul spre pat.
"Indeed, they could find only a stump of a candle..."with which to light their way to bed.
O bagi acolo jos, scoți înapoi un ciot.
You stick it in down there, you're pulling back a stump.
Asigură-te că o pui confortabil foarte aproape de ciot.
Clay? Make sure you snug it right up close to the stump.
Are un ciot în loc de mână.
He's got a stub where his hand used to be.
O femeie se naște ca un ciot.
This woman was born a stump.
Eram amândoi ciot despre modul în care acum ne apropiem această problemă.
We were both stump about how we now approaching us this problem.
Puneți o rochie pe un ciot de măslin și nepotul meu l-ar găsi frumos.
Put a dress on an olive stump, And my untutored nephew would call it beautiful.
Știu că sună ca un discurs ciot.
I know that sounds like a stump speech.
Acum nu e decât un ciot al unei crengi rupte.
Now it's no more than the stump of a broken branch.
Nu e doar un ciot Bonnie.
It's not just any stump, honey.
Ei bine, a fost un ciot...
Well, it was a stump...
Josie lucrează la discursul său ciot pentru câteva zile.
Josie's working on her stump speech for a few days.
Omu' c-un ciot nu prea se descurca singur.
Man on a stump can't do much of his job.
Unul neșcolit, puternic, activ, fără piciorul drept, purtând un ciot uzat pe interior.
One was a poorly educated man, strong. active, with his right leg off. wearing a stump worn away on the inside.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 131. Exacte: 131. Timp de răspuns: 142 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo