Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "conflict" în engleză

Sugestii

Cred că încerci să eviți neplăcerea unui conflict.
I think you're trying to avoid the unpleasantness of conflict.
Familia Regelui e într-un conflict imens.
The king's family are in incredible conflict.
Nu vorbim aici despre un conflict între civilizații.
We're not talking here about a clash of civilizations.
Noi nu va prinde -le într-un conflict.
We won't catch them in an clash.
Am câteva întrebări despre originea acestui conflict.
I have a few questions about the origin of this feud.
Este un conflict între familie Cuerto și Santos.
It's a feud between the Cuerto and Santos family.
Își are cauza unui conflict moral interior.
It is brought on by a deep moral conflict within the soul.
Trebuie să rezolvăm acest conflict la Ferma Sentimentelor.
We are solving this conflict in the mother-loving Feelings Farm.
Acolo este sursa ultimului lor conflict.
There is the source of their latest conflict.
Numesc relația un conflict de interes.
They're calling our relationship conflict of interest.
Daunele colaterale sunt inerente în orice conflict armat.
Collateral damage is an inherent byproduct of any armed conflict.
Nu vreau să fiu sursa unui conflict.
I don't want to be the source of any conflict.
Acest conflict sângeros între spartani și atenieni durat aproape trei decenii...
This bloody conflict between the spartans and athenians lasted for nearly three decades... the trojan war.
Atunci anulează imediat sursa acestui conflict.
Then remove the source of the immediate conflict.
Intra în conflict direct cu guvernul ales.
He's coming into direct conflict with the elected government.
Am investigat un conflict nietzschean mai recent.
Well, I'm investigating a more recent nietzschean conflict.
Istoria nu menționează nicăieri vreun conflict între oameni și xindi.
History doesn't mention anything about a conflict between humans and Xindi.
Suntem în conflict de mulți ani.
We've been in conflict for many years.
Aceasta este povestea acelui conflict nemuritor.
This is the story of that immortal conflict.
Avioanele și tancurile rusești înaintează spre zona de conflict.
Russian fighter planes and tanks are moving towards the conflict zone.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 3847. Exacte: 3847. Timp de răspuns: 136 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo