Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "dală" în engleză

tile
slab
floor panel
Dala
non-yielding
the flagstone
Pentru a elimina dala, atingeți-o continuu, apoi atingeți Desprindeți.
To remove a Tile, tap and hold it, then tap Unpin.
Atingeți continuu dala pe care doriți s-o eliminați din folder.
Tap and hold the Tile you want to remove from the folder.
E ca o dală de gheață.
It's like a slab of ice.
Pe o dală la morgă, făcut scrum.
On a slab in the morgue, burned to a crisp.
Dala a fost spartă.
The floor panel has been broken.
În Start, atingeți continuu o dală.
On Start, tap and hold a Tile.
La începutul Bonus Game, Kenny stă pe câmp până când este selectată o dală.
At the start of the Bonus Game, Kenny stands on the field until a tile is selected.
Pot descrie fiecare dală a camerei în care m-au sechestrat.
I can describe every tile in the room they kept me in.
Eram în Grădinile Menara și era o frumoasă dală verde.
So I'm in the Menara Gardens, and there was this beautiful green tile.
Judecand după imaginea radarului, victima a fost culcata pe lungime sub aceasta dala.
Judging from the radar image, it looks like our vic Was laid lengthwise under this slab.
Reţineţi că o dală de cumpărare este mai bine cu un pic de stoc.
Note that buying a tile is better with a little stock.
Pentru a elimina o dală dintr-un folder
To remove a Tile from a folder
Îți promit că nu se va termina pe o dala.
I promise he won't end up on a slab.
Cel de la dală, doamnă, prietenul din congelator.
The guy on the slab, lady, your friend in the freezer.
Fiecare dală a fost identificată după o schiță, cu toate detaliile:
Each slab was identified by a sheet... with all its details:
Când fixați contacte, actualizările de flux ale acestora sunt afișate pe dală și le puteți apela
When you pin contacts, their feed updates are shown on the tile, and you can call them directly
Pentru a închide folderul, atingeți dala pentru folder care apare deasupra.
To close the folder, tap the Tile for the folder that appears above it.
Acum puteți crea foldere în ecranul de Start și le puteți denumi oricum doriți: atingeți continuu o dală, apoi împingeți-o deasupra alteia.
Now you can create folders on your Start screen and name them whatever you'd like - just tap and hold a Tile, then push it on top of another one.
Comutați Alegeți stilul pe Imagine dală sau pe Imagine pe ecran întreg.
Switch Choose style to Tile picture or Full screen picture.
dacă preferați o singură dală, puteți conecta dalele.
have only one tile, you can link the tiles.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 78. Exacte: 78. Timp de răspuns: 116 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo