Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "de finanţare a" în engleză

Sugestii

În schimb, Comisia nu poate aproba modalitatea de finanțare a acestei scheme.
On the other hand, the Commission cannot approve the method of financing the scheme.
Este indispensabil să se armonizeze metodele de finanțare a sistemelor care garantează depozitele sau instituțiile de credit în sine.
It is indispensable to harmonize the methods of financing schemes guaranteeing deposits or credit institutions themselves.
Noua metodă de finanțare a Fondului Energetic
The new mode of financing the Energy Fund
În consecință, autoritățile portugheze au ocazia să intervină în determinarea modalităților de finanțare a măsurii.
As a result, the Portuguese authorities have the opportunity to intervene in determining the methods of financing the measure.
Resursele financiare incluse în sistemul spaniol de finanțare a RTVE sunt vărsate la bugetul general de stat și ulterior eliberate din acesta.
The financial resources included in the Spanish system of financing RTVE flow to and are subsequently released from the general state budget.
Sistemul actual de finanțare a radiodifuziunii publice din Spania
The current system of financing public broadcasting in Spain
Franța reamintește că a informat Comisia cu privire la schimbarea modului de finanțare a IFP, prin scrisoarea din data de 27 noiembrie 2002.
France states that it informed the Commission of the change in the method of financing IFP by letter dated 27 November 2002.
Faptul că metoda de finanțare a pensiilor funcționarilor publici este diferită de metoda de finanțare a pensiilor angajaților privați nu influențează obligația Deutsche Post de a include finanțarea costurilor proprii de pensii în cheltuielile de exploatare normale.
The fact that the way of financing the pensions of civil servants is different from the way of financing the pensions of private employees has no impact on the obligation of Deutsche Post to include the financing of their pension costs in its normal operating expenditures.
Doar lucram la un plan de finanțare a facultății tale.
I was just working on a payment plan For your college tuition.
Am NIH de finanțare a cercetării pentru tratamentul cancerului folosind cartilaj de rechin.
I got NIH research funding for cancer treatment using shark cartilage.
Al statului de finanțare a acestui, Larry.
The state's funding this, Larry.
Rata deficitului de finanțare a fost deja prezentată în secțiunea E..2.
The funding gap rate was already presented under Section E..2.
condițiile de finanțare a fondului mutual;
the conditions for financing the mutual fund,
fixează un cadru de finanțare a țărilor sărace pentru menținerea pădurilor
A framework on paying developing countries to maintain their forests instead of clearing them
Decizia Comisiei de finanțare a cheltuielilor din bugetul 2010 a fost adoptată în octombrie 2009.
The Commission financing decision for expenditure under the 2010 budget was adopted in October 2009.
Fondul de finanțare a locuințelor va deveni în timp autonom.
The Housing Financing Fund shall in the fullness of time become self-sustainable.
Drepturile și privilegiile acordate acestora prin lege au revenit Fondului de finanțare a locuințelor.
The rights and privileges afforded to them by law applied to the Housing Financing Fund.
Prin aceasta a fost înființat Fondul de finanțare a locuințelor.
By that Act the Housing Financing Fund was established.
Practicile actuale de distribuție stau la baza sistemului de finanțare a cinematografiei.
Current distribution practices underpin the film financing system.
In anii 90 lor le impiedica nivelul neindestulator de finantare a stiintei.
In 1990s they were prevented by inadequate level of science financing.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 1162. Exacte: 1162. Timp de răspuns: 216 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo