Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "dea seama" în engleză

Sugestii

Încercau să-şi dea seama cum îşi pot reclădi universităţile.
They were trying to figure out how to rebuild their universities.
Încearcă să-și dea seama dacă încă este într-o simulare.
He's trying to figure out if he's in a simulation still.
Trebuie să ne întoarcem la cină înainte ca părinții lui Penny să-și dea seama c-a dispărut.
We've got to get back to the dinner party... before Penny's parents realize she's missing.
Sunt puține șanse să-și dea seama ce am încercat să fac.
There's little chance either will realize what I've attempted.
Lasa oamenii să-și dea seama ei înșiși.
Let people figure it out themselves.
Surorile mele or să-și dea seama.
My sisters will figure it out.
Brady încearcă să-și dea seama cât de adânc sunt îngropate.
Brady trying to figure out how deep they are.
Toți încearcă să-și dea seama cum anume ai făcut.
Everyone's still trying to figure out exactly how you did it.
Trebuie doar cineva isteț ca să-și dea seama unde sunt punctele slabe.
It just takes a clever person to figure out where the weak places are.
Să vedem dacă Hodgins poate lua probe să-și dea seama ce l-a tăiat.
Let's see if Hodgins can take some samples and figure out what slashed him.
Mă uit la taică-miu cum încearcă să-și dea seama cum funcționează televizorul.
I'm watching my dad try and figure out how to work the TV.
Oamenii vor încerca sa isi dea seama cine este Fran.
People will be trying to figure out who Fran is.
Încearcă să-și dea seama cum l-au vindecat pe Slater.
He's trying to figure out how they cured Slater.
Cred că încearcă să-și dea seama unde duc toate astea.
Guess they're trying to figure out where everything goes.
Din 1985 încearcă să-și dea seama ce s-a întâmplat, și n-au ajuns nicăieri.
They've been trying to figure out what happened since 1985, and they've gotten nowhere.
Până la un punct, o să-și dea seama ce i-am luat.
At some point, He's going to figure out what we took away from him.
Nu părea să-și dea seama de ce se-ntâmplă.
She didn't seem to realize what had happened.
Incearca sa-și dea seama ce sa spună.
He's trying to figure out how to play it.
Sper că Bonnie o să-și dea seama.
Hopefully Bonnie will be able to figure it out.
Am doar un minut înainte să-și dea seama că nu sunt la petrecere.
I only got a minute before they realize that I'm not at the party.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 2322. Exacte: 2322. Timp de răspuns: 405 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo