Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "deosebit" în engleză

Caută deosebit în: Definiție Sinonime

Sugestii

Atunci am știut Isabel fost deosebit.
That's when I knew Isabel was special.
Ești un bărbat deosebit, George Williams.
You are such a special man, George Williams.
Sigur vrei sa zic ceva deosebit.
Obviously you want me to say Something in particular.
Activitatea Consiliului Europei este deosebit de importantă.
The work of the Council of Europe is of particular importance.
Știi, este un eveniment deosebit.
You know, this is such a great event.
Ai un pachet deosebit, Marshall.
You've got a great package, Marshall.
August face ceva deosebit doar pentru Mina.
August is going to make something special just for Mina.
Aseară ai fost deosebit de drăguț.
It's just that you were last night so loving and special.
Am ceva deosebit pentru Nașul nostru.
I have something special for our host and godfather.
Numărul opt nu înseamnă nimic deosebit pentru azteci.
The number eight had no special meaning to the Aztecs.
Diseară vreau să port ceva deosebit.
I want to wear something special for tonight.
E nepoata unui oaspete foarte deosebit.
She's the niece of a very special guest.
O păstrez pentru ceva mai deosebit.
So I'd like to save mine for something more special.
Plănuiește ceva deosebit pentru ziua ta.
So he's planning something special for your birthday.
Am păstrat-o pentru un schimb deosebit.
I been savin' it for a special trade.
Această victimă l-a stârnit într-un mod deosebit.
And that victim would have pushed his button in a special way.
Acum ești într-un loc foarte deosebit.
You're now in a very special place.
Îmi trebuie ceva deosebit să port la inaugurare...
I'll need something special to wear to the inaugural...
Dezinfectarea incintelor exterioare este deosebit de importantă.
In outdoor enclosures vermin control is of particular importance.
Consider pachetul discutat azi deosebit de important şi pentru România.
I consider the package discussed today to be of particular importance to Romania as well.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 7633. Exacte: 7633. Timp de răspuns: 110 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo