Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "distrugă pur" în engleză

distrugă pur și simplu încrederea oamenilor în robotică.
Completely shatter human faith in robotics.
Nu puteau s-o distrugă pur și simplu.
They couldn't kill her outright.
În schimb, vom căuta să le distrugă pur și simplu pentru că ei consensual angajat într-o relație de dragoste că toate părțile dorit.
Instead, we seek to destroy them simply because they consensually engaged in a loving relationship that all parties wanted.
Nici nu ne putem întoarce la modelele vechi prin acordarea de restituiri la export - acest lucru nu ar face decât să distrugă pur şi simplu piaţa pentru alţi oameni, în alte părţi ale lumii.
Nor can we go back to the old models by granting export refunds - that simply ruins the market for someone elsewhere in the world.

Alte rezultate

Le ordoni pur și simplu să distrugă Hoinarul.
You simply order them to destroy the runabout.
Sau ei pot pur și simplu sa ne distrugă tot.
Or they may simply destroy us all.
Răul pur a venit să distrugă lumea noastră!
The pure evil one has come to destroy our world!
Problema? Asteroidul fatal dinozaurilor pur și simplu, n-a avut suficientă masă ca să distrugă complet planeta.
The problem is that this asteroid was not sufficiently serious to destroy the entire planet.
Pur și simplu n-o pot lăsa să-mi distrugă și altceva.
I just can't let her destroy anything else.
Detaşarea persoanei religioase de mulţimea de lucruri pur temporare şi neînsemnate, nu conduce niciodată la izolarea socială, şi acest lucru nu ar trebui să distrugă simţul umorului.
The religionist's detachment from much that is purely temporal and trivial never leads to social isolation, and it should not destroy the sense of humor.
Dacă am încerca să le cerem răscumpărare pentru Dooku separatiștilor ar trimite pur și simplu armatele lor de droizi aici ca să ne distrugă.
If we tried to ransom count Dooku off to the separatists they would simply send their droid armies here to wipe us out
Este un lucru teribil ca niște oameni diferiți, să pătrundă în parohie și să distrugă caracterul acestui loc, pur și simplu, pentru a-mi satisface ambițiile comerciale.
It's a terrible thing for people of mixed types to enter the parish and destroy the character of a place simply to gratify commercial ambitions.
Ei încearcă să distrugă fiecare națiune de pe Pământ care încearcă să promoveze progresul deoarece acești indivizi, pur și simplu sunt proprietarii terenurilor, ei nu au nevoie de progres pentru că ei controlează terenurile.
They're trying to destroy every nation on Earth which is trying to - promote progress because these people, basically they are land owners, - they don't need progress because they control the land.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 13. Exacte: 4. Timp de răspuns: 92 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo