Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "efracției" în engleză

intrusion
burglary
burglar
A murit ca rezultat al efracției noastre.
He died as a result of our trespass.
E vorba de o precauție, o cameră contra efracției.
It's just an extra precaution, it's a safe room.
securitate fizică - sisteme de alarmă împotriva efracţiei;
Physical Security - Intrusion alarm systems;
Implantele din ceramică au rolul de catodă calcică, ce permite depunerea calciului liber pe locul efracţiei tisulare.
Ceramic implants play the role of a calcic cathode, which allows the deposit of free calcium on the injured tissue.
Sunt disponibile comercial diferite tehnologii de detecţie a efracţiei dintre care cele mai răspândite sunt:
There are different commercial intrusion detection technologies and the most common are:
detecţia şi semnalizarea efracţiei şi agresiunii;
intrusion and aggression detection and signaling;
Monitorizarea video are numeroase avantaje față de sistemele clasice de detecție a efracției între care cele mai importante sunt:
Video monitoring has many advantages over conventional burglary detection systems, among which the most important are:
SR/EN 50131, Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi a jafului armat
SR/ EN 50131, burglar alarm systems and armed robbery
În situația în care obiectivele din această gamă nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor și intervenție.
In case that the objectives of this range do not have permanent physical security, the alarm system against house breaking is connected to a dispatcher monitoring the intervention alarms.
Ce probleme au fost cu alarma contra efracției?
What went wrong with the burglar alarm?
Mikon Systems este licentiata de catre Inspectoratul General al Politiei Romane pentru proiectarea, instalarea, modificarea si intretinerea componentelor si sistemelor de alarmare impotriva efractiei.
Mikon Systems is licensed by the General Inspectorate of Romanian Police for design, installation, modification and maintenance of security components and systems.
Foarte bună protecție împotriva efracției de rețea WiFi de la exterior este deblocat doar adresele lor MAC de plăci de rețea, care au Wi-Fi.
Very good protection against burglary WiFi network from the outside is only unlocked their MAC addresses of network cards that have WiFi.
Alarma a fost pornită în timpul efracției și ucigașul tot a avut timp să distrugă locul?
The alarm was set off and the killer still took the time to tear the place apart?
Un sistem tehnic de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei include mijloace de protecţie mecano-fizică şi instalaţii electronice de detecţie şi alarmare la efracţie şi agresiune, control al accesului şi televiziune cu circuit închis.
A technical protection and alarming system against intrusion includes mechanical means of protection and electronic facilities for detection and burglar alarm and aggression, access control and closed circuit television.
Presentazione: Oanta IT Solutions este o companie cu licenta si personal autorizat sa efectueze activitati de consultanta, proiectare, instalare, si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, precum si a sistemelor de alarmare in caz de incendiu.
Description: Oanta IT Solutions este o companie cu licenta si personal autorizat sa efectueze activitati de consultanta, proiectare, instalare, si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, precum si a sistemelor de alarmare in caz de incendiu.
proiectare, instalare, mentenanta/service si servicii de suport (consultanta, asistenta tehnica) hardware si software pentru masini si echipamente industriale, de distributie si control a electricitatii, de tehnica de calcul, sisteme de alarmare impotriva efractiei si sisteme integrate.
Design, installing, maintenance/service and support activities (consultancy and technical assistance) hardware and software for vehicles and industrial equipment, distribution and electricity control, computing systems, burglarproof alarming systems and integrated systems.
detecţia şi semnalizarea efracţiei şi agresiunii;
and aggression detection and signaling;
este alcătuit din PVC rezistent la condițiile meteorologice și este procesat în ferestre de înaltă calitate care protejează împotriva zgomotului, condițiilor meteorologice și efracției,
is made from weather-resistant plastic and is an all-round high-quality window to protect you against noise, weather and burglaries,
Suport la distanță în operarea sistemului de detecție a efracției de către angajații dumneavoastră.
Remote support for the operation of your security system by your employees.
Dacă l-a înghițit în timpul efracției, poate încerca să-l ascundă de criminal.
If he swallowed it at the time of the break-in, maybe he was trying to hide it from whoever killed him.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 22. Exacte: 22. Timp de răspuns: 43 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo