Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "etapă" în engleză

Sugestii

Erik termină primul și la această etapă.
Erik is through first from this stage as well.
Este prima etapă privind transformarea în roci sedimentare.
It's the first stage in their transformation into sedimentary rock.
Ganditi-va ca prima etapă în Red Hawk marca relansarea.
Think of it as the first phase in the Red Hawk brand re-launch.
Plafonul poate fi majorat cu suma rămasă după etapa strategică.
That ceiling may be increased by any amount remaining after the implementation of the strategic phase.
Următoarea etapă e crearea unei antitoxine.
The next step is to create an antidote.
Detaliile privind fiecare etapă sunt descrise la punctele relevante.
The details of each step are described in the relevant paragraphs.
Atunci sunteți pregătiți pentru următoarea etapă.
Then you're ready for the next stage.
Aceste argumente fuseseră însă deja prezentate și respinse în etapa provizorie.
However, these arguments were already raised and rejected at the provisional stage.
Suntem încă în etapa primei lecturi.
We are still in the stage of the first reading.
De exemplu, valoarea veniturilor potențiale afișate pentru fiecare etapă.
For example, the amount of potential revenue shown for each stage.
A treia etapă este depozitarea instrumentelor într-un dulap cu ultravioelete.
The third stage is the storage of instruments in an ultraviolet cabinet.
Îl vreau complet coerent... pentru următoarea etapa.
I want him completely coherent... for the next phase.
Nu îndepărtaţi ambalajul adaptorului în această etapă.
Do not remove the adapter housing at this step.
Avem ghirlande proaspete pentru noua etapă.
We have fresh garlands for the new stage.
Următoarea etapă de animaţie - adăugarea mişcărilor secundare.
The next stage of animation - is addition of secondary movements.
Trec printr-o etapă nouă în viața mea.
Plus, I'm kind of in this new phase of my life.
Aceasta etapa are un ultim aspect foarte important.
There is one final very important aspect to this stage.
Le cer doar să-mi raporteze după fiecare etapă.
All I demand is that they report to me after every stage.
Ce onoare este să îndeplinești etapa finală a planului.
What an honor it is to fulfill the final stage of the plan.
Știu că fiecare etapă din viață are provocările sale.
I mean, I know that every stage of life has Its challenges.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 6269. Exacte: 6269. Timp de răspuns: 135 ms.

etapa 2733
etapă a 746
etapa a 297

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo